ForsidenPolitikkPolitiske programmer

De politiske programmene til LNU vedtas på Barne- og ungdomstinget (BUT) hver vår. Bildet er fra BUT 2016.

Politiske programmer

Her finner du LNUs politiske hoveddokumenter, LNUs arbeidsprogram og Barne- og ungdomspolitisk program.

LNU har to politiske programmer som vi arbeider etter: Barne- og ungdomspolitisk program og LNUs arbeidsprogram. De vedtas på Barne- og ungdomstinget (BUT). I tillegg vedtar vi politikk gjennom ulike resolusjoner, som også vedtas på Barne- og ungdomstinget. 

Topp