ForsidenPolitikkPolitiske programmerLNUs arbeidsprogram for 2018-2020

LNUs arbeidsprogram for 2018-2020

Finn fram

  Et LNU for fremtiden

  Barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge er i vekst, men står overfor betydelige utfordringer. I årene som kommer må våre organisasjoner tilpasse seg endringer i offentlige støtteordninger, regelverk, nye former for frivillighet, og en ny ungdomsgenerasjon som stiller andre krav. Organisasjonene må møte disse utfordringene for fortsatt å gi unge mestring, vennskap, meningsfull fritid, demokratiforståelse og innflytelse.

  LNU sin hovedoppgave som paraplyorganisasjon er å støtte organisasjonene i å mestre fremtidens behov for omstilling og utvikling. For å løse dette oppdraget må LNU prioritere aktiviteter som svarer på medlemmenes behov, og nedprioritere aktiviteter som ikke svarer på slike behov. Da må også LNU vise evne til omstilling og utvikling. I perioden 2018 – 2020 vil LNU derfor fokusere på å styrke kjerneområdene, og utvikle ressurser og tilbud innen:

  Interessepolitikk: Rammevilkår først

  Forutsigbarhet er kritisk for å kunne videreutvikle driften av en barne- og ungdomsorganisasjon. LNUs politiske prioriteringer skal gjenspeile rollen som paraply- og medlemsorganisasjon. Hovedprioriteten er derfor å jobbe for bedre rammevilkår for barne- og ungdomsfrivilligheten. Dette omfatter blant annet frie midler, tilgang på egnede lokaler og enklere regelverk. En viktig del av dette arbeidet vil være å synliggjøre verdien av barne- og ungdomsfrivilligheten.

  Kompetanse: Felles utfordringer

  Barne- og ungdomsfrivilligheten er mangfoldig, men har noen felles utfordringer. LNU skal tilby kompetanseopplegg som svarer på disse utfordringene, og som organisasjonene ikke har tilgang til fra andre. Derfor vil LNU utvikle og tilby kompetanseopplegg til medlemsorganisasjonenes sentralledd innen organisasjonsdrift, ledelse og økonomistyring. Kompetansetilbudet skal også være tidsaktuelt, og LNU må derfor kontinuerlig arbeide for å ha oppdatert kunnskap om medlemsorganisasjonenes behov for kompetanse.

  Som en paraplyorganisasjon har LNU mange organisasjoner som sitter med kunnskap og erfaringer bygget opp over år. LNU skal derfor skape fora hvor organisasjoner kan møtes for å lære av hverandre og diskutere felles utfordringer

  Forvaltning: Enkelt og rettferdig

  LNU forvalter støtteordninger for å spare organisasjonene for tid og krefter til søking og rapportering, og fordi LNU er best egnet til å forstå og tilpasse forvaltningen til medlemsorganisasjonenes behov. Derfor vil LNU prioritere arbeidet med å forenkle egne støtteordninger, og bygge opp kompetanse på andre støtteordninger som er relevante for våre medlemsorganisasjoner.

  Topp