ForsidenPolitikkPolitiske programmerLNUs arbeidsprogram for 2021-2022 

LNUs arbeidsprogram for 2021-2022 

Barne- og ungdomsorganisasjonene gir barn og unge mulighet til å engasjere seg og bygge kompetanse, vennskap og nettverk. For mange er det et fristed hvor de opplever mestring og glede. At barn og unge organiserer seg styrker demokratiet vårt og øker tilliten mellom folk. Samtidig står organisasjonene overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Koronasituasjonen har ført til aktivitetsstans, medlemstap, økonomiske tap og kontinuitetsbrudd i barne- og ungdomsfrivilligheten. I tillegg er politikernes krympende handlingsrom på statsbudsjettet, endringer i offentlige støtteordninger og regelverk, nye former for frivillighet og en ungdomsgenerasjon med nye utfordringer, utviklingstrekk som stiller andre krav til organisasjonene.  

Finn fram

  LNUs hovedoppgave som paraplyorganisasjon er å arbeide for at medlemsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. Derfor må LNUs arbeid svare på medlemsorganisasjonenes behov. I 2022 skal LNU ha bidratt til at barne- og ungdomsorganisasjonene har opprettholdt aktivitetsnivået og medlemstallene gjennom pandemien, er mer mangfoldige, har bedre rammevilkår og at verdien av barne- og ungdomsfrivilligheten er mer synlig i samfunnet. 

  Arbeidet LNU gjør skal bidra til at barn og unge får større innflytelse i samfunnet. Vi arbeider for at barn og unge i Norge og i andre land skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap, og for at medlemsorganisasjoner som ønsker å ha et internasjonalt engasjement, skal ha mulighet til det. 

  1. Interessepolitikk  

  LNU gir barne- og ungdomsorganisasjonene en felles stemme og tilgang til prosesser de ikke ellers hadde hatt tilgang til, både nasjonalt og internasjonalt.For å sikre organisasjonene gode rammevilkår, må LNU jobbe for økte frie midler, tilgang til egnede lokaler og for å forenkle organisasjonenes kontakt med det offentlige. Frem mot 2022 vil arbeidet med stemmerett for 16-åringer være spesielt viktig for å sikre barn og unge større innflytelse i samfunnet. 

  2. Kompetanse  

  LNU tilbyr kompetanseopplegg til medlemsorganisasjonenes sentralledd som svarer på deres felles utfordringer, og som de ikke har tilgang til fra andre. Kompetansearbeidet vårt bidrar også til at organisasjonene kan bygge nettverk og lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling.LNU skal i perioden utvikle kompetanseopplegg som hjelper organisasjonene med å gjennomføre trygge aktiviteter og rekruttere nye medlemmer, og som bidrar til større mangfold i barne- og ungdomsfrivilligheten. LNU skal også bistå barne- og ungdomsorganisasjonene i å knytte sin aktivitet opp mot FNs bærekraftsmål.  

  3. Forvaltning  

  LNU forvalter støtteordninger som understøtter og skaper frivillige og demokratiske fellesskap. Vår nærhet til barne- og ungdomsorganisasjonene lar oss tilpasse forvaltningen til unge frivilliges behov, og sparer dem for tid og krefter til søking og rapportering. LNU vil fortsette arbeidet med å forenkle støtteordningene, og sikre at veiledningen til søkerne bidrar til vekst og utvikling. I perioden skal LNU også jobbe for å nå ut til nye søkergrupper gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid. 

  Kontaktpersoner

  Topp