ForsidenPolitikkRapporter1,8 milliarder grunner

1,8 milliarder grunner

En rapport fra LNU om ungdom, bærekraft og utvikling.

Når FNs generalforsamling ikke tar inn over seg rollen ungdom kan og må spille i utvikling, og ser ut til å ha glemt ungdom da bærekraftsagendaen ble vedtatt, er det svært viktig at landene som har forpliktet seg til å nå målene forstår en ting: ungdom er nøkkelen til suksess for disse målene. Uten ungdoms eierskap til utvikling, uten ungdomsperspektivet i implementeringen og uten ivaretakelse av ungdoms rettigheter, vil FNs bærekraftsmål aldri kunne nås.

Med denne rapporten ønsker LNU å gi norske myndigheter fasiten på hvordan ungdom kan involveres i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

Last ned rapport

Kontaktpersoner

Topp