ForsidenPolitikkRapporterI frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet

I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet

Hvordan skal ungdom inkluderes i fredsarbeid, og hvordan kan Norge følge opp sine internasjonale forpliktelser?

Ungdom er blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger og konflikter – både som sivile og stridende. Mer enn 600 millioner unge lever i sårbare stater eller områder som er påvirket av konflikt.

I desember 2015 ble den historiske resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet vedtatt i FNs sikkerhetsråd. Med resolusjonen ble behovet for å øke ungdoms deltakelse i fredsbygging for første gang satt på den globale dagsorden, og den utfordrer måten vi tenker på ungdom i konflikt, fra et problem til en positiv endringsaktør.

Vår nyeste internasjonale rapport, I frontlinja – ungdom, fred og sikkerhet går gjennom bakgrunnen for resolusjon 2250, og hvorfor dette er viktig å sette på dagsorden. FN-vedtaket gir en retning til arbeidet, og forplikter en rekke land, inkludert Norge, til å jobbe videre med tematikken. I rapporten skisserer vi også opp noen konkrete forslag til hvor veien nå kan gå videre, både for Norge og resten av verden. 

Kontaktpersoner

Topp