ForsidenPolitikkStatsbudsjettet
Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

Her kommer LNUs dom over forslaget til statsbudsjett for 2018.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de flere kutt for den unge frivilligheten. Blant annet kuttes hele støtteordningen LNU Kultur og hele støtten til organisasjoner som jobber med landbruk. 

– Vi skjønner at regjeringen har lagt opp til et stramt budsjett, men dette er smålig, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

Les flere av våre reaksjoner på statsbudsjettet.

Hovedposter for den unge frivilligheten: 

Dep. Kap. Post Navn på posten Saldert budsjett 2017 Sum 2018 Endring 17-18 Endring i %, KPI-justert
BLD 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar 133 716 137 326 3 610 1,10%
BLD 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 8 656 11 110 2 454 26,75%
KUD 315 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1 319 900 1 348 500 28 600 0,57%
KUD 315 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 5 960 0 −5 960  –
KUD 315 72 – LNU Kultur 3 400 0 −3 400  –
KUD 315 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner 9 945 24518 14 573 144,94%
UD 160 70 Sivilt samfunn 2075471 2027471 – 48 000 – 3,91 %

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på

Dep.  Kap.  Post. Navn på posten Saldert budsjett 2017 Sum 2018 Endring 17-18 Endring i %, KPI-justert
JB 496 71 Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd 91460 67960 −23500 −27,29%
BLD 871 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 17 996 20982 2 986 14,99%
BLD 871 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 11 274 11578 304 1,10%
BLD 872 70 Funksjonshemma sine organisasjonar 197 834 203176 5 342 1,10%
HOD 714 70 Rusmiddeltiltak 116 788 119941 3 153 1,10%
KD 225 74 Tilskott til organisasjonar 22 236 8908 −13 328 −61,54%
KD 225 75 Grunntilskott   70724    
KD 254 70 Tilskot, studieforbund 208 374 185978 −22 396 −12,35%
KMD 577 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 21 580 21913 333 −0,06%
KMD 577 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 8 039 8256 217 1,10%
KMD 567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 199 7293 94 −0,29%
KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 57 402 57402 0 −1,60%
KLD 1400 70 – Natur og Ungdom 5 270 5321 51 −0,63%
KLD 1400 70 – Miljøagentane 2 436 2756 320 11,54%
KLD 1420 78 Friluftsformål 186821 179821 −7000 −5,35%
KLD 1420 78 – Driftsstøtte til friluftsorganisasjonar 32 020 33000 980 1,46%
LMD 1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 29 509 0 −29 509  
UD 160 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset 142 000 142000 0 −1,60%


Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet?
Se lnu.no/presse. 

Siden oppdateres. 

Kontaktpersoner

 • Andreas Borud

  Generalsekretær

  915 97 704
  andreas@lnu.no

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (Frikirkens barn & unge)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp