ForsidenPolitikkStatsbudsjettet
Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

Her kommer LNUs dom over forslaget til statsbudsjett for 2019.

 – Regjeringen leverer et solid budsjett som anerkjenner viktigheten av den unge frivilligheten. Styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, mener at Trine Skei Grande leverer i sitt første budsjett som kulturminister og at den unge frivilligheten merker en forskjell med Venstre i regjering.

Les flere av våre reaksjoner på statsbudsjettet og om våre høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Hovedposter for den unge frivilligheten: 

Dep. Kap. Post Navn på posten Saldert budsjett 2018 Sum 2019 Endring 18-19 Endring i %, KPI-justert
BLD 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar 147 326 151 098 3 772 0,76%
BLD 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 11 110 11 432 322 1,10%
KUD 315 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1 423 500 1 557 600 134 100 7,62%
KUD 315 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 3 400 4 535 1 135 31,58%
KUD 315 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner 24 518 3 003 -21 515 -89,55%
UD 160 70 Sivilt samfunn 2 127 471 2 078 471 -49 000 -4,10 %

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på

Dep.  Kap.  Post. Navn på posten Saldert budsjett 2018 Sum 2019 Endring 18-19 Endring i %, KPI-justert*
KD 291 71 Tilskot til internasjonale organisasjoner 107 860 117 053 9 193 6,72%
BLD 871 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 20 982 17 977 -3 005 -16,12%
BLD 871 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 11 578 11 914 336 1,10%
BLD 872 70 Funksjonshemma sine organisasjonar 208 176 219 358 11 182 3,57%
HOD 714 70 Rusmiddeltiltak 119 941 120 477 353 -1,35%
KD 225 74 Tilskott til organisasjonar 8 908 10 195 1 287 12,65%
KD 225 75 Grunntilskott 78 924 80  787  1 863 0,56%
KD 254 70 Tilskot, studieforbund 186 678 214 524 27 846 13,12%
KMD 577 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 21 913 21 913 0 -1,80%
KMD 577 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 8 256 8 256 0 -1,80%
KMD 567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 293 7 293 0 −1,80%
KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 57 402 52 541 -4 861 −10,27%
KLD 1400 70 – Natur og Ungdom 5 321 4 530 -791 −16,67%
KLD 1400 70 – Miljøagentane 2 756 2 742 -14 -2,31%
KLD 1420 78 Friluftsformål 179 821 179 891 70 −1,76%
KLD 1420 78 – Driftsstøtte til friluftsorganisasjonar 33 000 35 620 2 620 6,14%
LMD 1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 30 500 32 500 2 000 4,76%
UD 160 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset 142 000 142000 0 −1,80%

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2019 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2018-2019).

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse. 

Siden oppdateres.

Kontaktpersoner

 • Andreas Borud

  Generalsekretær

  915 97 704
  andreas@lnu.no

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (Frikirkens barn & unge)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp