Til hovedinnhold
Medvirkning

Stemmerett for 16-åringer

Det er på tide å utvide demokratiet og gi ungdom sjansen til reell demokratisk medvirkning ved å senke stemmerettsalderen.

Gi plass til den nye store demokratireformen!

LNU har lenge jobbet for at 16- og 17-åringer skal få mulighet til å stemme ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. På denne temasiden finner du argumenter og kunnskap om stemmerett for 16-åringer.

De ti siste årene har vi sett en kraftig vekst i unges politiske deltakelse, og nå er unge flinkere til å delta i organisasjoner, skrive i avisa og delta i demonstrasjoner enn voksne. Norge utmerker seg også i internasjonale undersøkelser av unges demokratiforståelse.

Margrete Bjørge Katanasho

Styreleder
995 60 054

Tuva Todnem Lund

Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål
905 74 074