ForsidenPolitikkStemmerett for 16-åringer

Styreleder i LNU, Isa Maline Isene.

Stemmerett for 16-åringer

Det er på tide å utvide demokratiet og gi ungdom sjansen til reell demokratisk medvirkning ved å senke stemmerettsalderen.

LNU har lenge jobbet for at 16- og 17-åringer skal få mulighet til å stemme ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. På denne siden finner du argumenter og kunnskap om stemmerett for 16-åringer.

 

 

Demokratiet blir sterkere jo flere som får delta

Å senke stemmerettsalderen til 16 år betyr at vi utvider demokratiet og slipper flere stemmer til. Det er rettferdig, for de unge må leve lengst med konsekvensene av dagens politikk, og fordi 16- og 17-åringer allerede kan bli straffet og betale skatt. Det er også riktig tidspunkt, fordi vi har en politisk bevisst ungdomsgenerasjon som er klare for stemmeretten.

→ Les flere argumenter for stemmerett for 16-åringer

To forsøksvalg ga gode resultater

I 2011 og 2015 fikk 16- og 17-åringer stemme i lokalvalgene i 20 kommuner. 16- og 17-åringene stemte like ofte og på omtrent de samme partiene som foreldrene sine. I tillegg fikk vi flere unge folkevalgte, og dermed mer representative kommunestyrer.

→ Les mer om erfaringene fra forsøksvalgene

Kan innføres i neste lokalvalg

Det er fullt mulig å senke stemmerettsalderen i Norge. Ved å endre valgloven kan vi senke stemmerettsalderen allerede i neste lokalvalg. Til stortingsvalg må vi også endre grunnloven. Flere endringer må til hvis vi vil gi 16- og 17-åringer valgbarhet.

→ Les mer om hvordan vi kan endre stemmerettsalderen

42 år siden siste utvidelse av stemmeretten

Stemmeretten har blitt utvidet mange ganger i norsk historie. Fra 1919 hadde vi allmenn stemmerett for menn og kvinner fra 25 år. Sist den ble senket var i 1978, til 18 år. Det meste av tiden har aldrene for stemmerett, valgbarhet og myndighet vært ulike.

→ Les mer om historien om stemmerettsalderen i Norge

En politisk aktiv ungdomsgenerasjon

I forrige lokalvalg økte valgdeltakelsen til førstegangsvelgerne med ti prosentpoeng. De ti siste årene har vi sett en kraftig vekst i unges politiske deltakelse, og nå er unge flinkere til å delta i organisasjoner, skrive i avisa og delta i demonstrasjoner enn voksne. Norge utmerker seg også i internasjonale undersøkelser av unges demokratiforståelse.

→ Les mer i LNUs rapport «Unge stemmer 2017»

Her kan du lese tidligere artikler LNU har skrevet om stemmerettssaken

Topp