Til hovedinnhold

Europa

LNU ønsker å samarbeide med søsteorganisasjoner og andre aktører i Europa som jobber med ungdomsmedvirkning og demokrati.

European Youth Forum

LNU er medlem i European Youth Forum (YFJ). Slik LNU er en paraply for Norske barne- og ungdomsorgansiasjoner som jobber opp mot norske myndigheter er YFJ en Europeisk paraply som jobber opp mot EU. Den fungerer som et samarbeidsorgan for både nasjonale landsråd og andre nasjonale NGO-paraplyer for interesseorganisasjoner. I YFJ jobber LNU med barn og unges rettigheter denerelt, og retten til deltagelse spesielt. Dette inkluderer blant annet stemmerett for 16-åringer og inkludering av unge i EU sine politiske prosesser.  

Den europeiske union (EU) er en viktig aktør innen ungdomspolitikk fordi unionen jobber mye med å strømlinjeforme tiltak og politikk som retter seg mot ungdom i Europa. Siden Norge ikke deltar som EU-medlem eller via EØS-avtalen er vi avhengige av sterk medvirkning i YFJ for å være med å påvirke politikk som påvirker norsk ungdom og som norsk ungdom er opptatt av. Ett eksempel på EU-tiltak som treffer ungdom er støtteordninger gjennom ERASMUS+.  

LNU har tidligere nominert og fått valgt inn medlemmer av styret i European Youth Forum (YFJ), og styremedlemmer i LNU deltar på YFJ sine generalforsamlinger og medlemsmøter.  

 

 

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351