Til hovedinnhold
Medvirkning

Ungdomsdelegater

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

Hva er ungdomsdelegatordningen?  

Hvert år sender norske myndigheter delegasjoner til en rekke møter og sesjoner i FN, for eksempel klimatoppmøtet og generalforsamlingen. Som pådriver for økt ungdomsmedvirkning inkluderer myndighetene ungdomsdelegater i flere av sine offisielle delegasjoner. Det er LNU, på vegne av departementene, som har mandat til å rekruttere og velge ungdomsdelegatene.  

En arena for medvirkning

Ungdomsdelegatene bidrar til å styrke barn og unges reelle og meningsfulle medvirkning. Ungdomsdelegaten representerer LNUs 450 000 medlemmer og har derfor et viktig ansvar for å sette seg inn i LNUs vedtatte politikk. I tillegg skal ungdomsdelegaten sammen med politisk rådgiver i LNU, arrangere innspillsmøter der medlemsorganisasjoner kan delta og komme med sine innspill til FN-møtene.  

Hvem kan bli ungdomsdelegat? 

For å søke på å bli ungdomsdelegat må du være medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner. I tillegg må din organisasjon nominere deg og sende inn et brev til LNU som bekrefter at du er deres kandidat. Ungdomsdelegatene velges tematisk, slik at det velges en delegat på klima, en på bærekraft, også videre. Du og din organisasjon må derfor bestemme hvilken av delegatstillingene du skal søke på. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju fortløpende. Ungdomsdelegatene til FNs Generalforsamling blir valgt av BUT (barne- og ungdomstinget), resterende delegater blir valgt av LNUs styre. Utlysningene blir lagt ut på LNUs nettsider i årsskiftet. Det er en fordel å ha erfaring med det temaet du søker å bli delegat til.  

Er du nysgjerrig på årets ungdomsdelegater? Se alle under

Ingeborg Sævik Heltne (22)

 • Bachelor i utviklingsstudier 
 • Koordinator i Spires Klima- og Naturutvalg 
 • Tidligare del av leiargruppa til Verdens Beste Nyheter 

Biologisk mangfald

Ungdomsdelegaten på biologisk mangfald deltar på FNs toppmøte på biologisk mangfald (CBD COP 15).  

«Eg har vore aktiv i ulike ungdomsorganisasjonar i snart ti år, og har heile vegen fokusert engasjementa mine på klima, natur, og internasjonal solidaritet. Eg er spesielt oppteken av at vi treng ein ambisiøs plan for å løyse klima- og naturkrisa, og at desse krisene, samt løysingane må sjåast i samanheng. Mitt hovudfokus er å sikre at desse løysingane er rettferdige, både på tvers av landegrenser, generasjonar og ulike folkegrupper. Naturkrisa kan ikkje løysast utan at dei som råkast hardast av den vert lytta til, og eg ser fram til å løfte desse perspektiva i arbeidet fram mot, og under naturforhandlingane i Kina på COP 15.» 

Hei til deg med skjermleser. Her ligger det avsnitt med punktum mellom hver delegat, slik at modulene med delegater ikke står helt inn i hverandre. Beklager det! vi har lagt inn tre punktum mellom hver delegat. God lesning! 

.

.

Matilde Angeltveit (22)

 • 1. nestleder i Changemaker 
 • Bachelor i internasjonale studier, UiO 
 • Tidligere aktiv i bl.a Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigader og Communication for Change 

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Matilde deltok som sivilsamfunnsobservatør på klimatoppmøtene i 2018 og 2019, i tillegg til mellomforhandlingene i 2020. Hun har vært klimaaktivist siden 2014 da hun startet lokallag i Natur og Ungdom, og har siden engasjert seg i flere ungdomsorganisasjoner. I forkant av klimaforhandlingene i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt for eksempel, arrangerte hun en stor klimamarsj i Sandefjord for å legge press på beslutningstakerne. Matildes hjertesak er klima, men hun er også opptatt av utviklingspolitikk, internasjonalt samarbeid og global rettferdighetsproblematikk.

«Klimakrisa er allerede i gang, og rammer de som har minst skyld i den, og allerede er mest sårbare, hardest. Det er vi som er unge idag som skal leve lengst med konsekvensene av valgene som tas idag, og derfor er vår stemme inn i klimaforhandlingene viktig.»

..

.

Henrik Nordtun Gjertsen (22)

 • Frå Sandnes 
 • Bygdepolitisk Nestleder i Norges Bygdeungdomslag 
 • Studerer kandidatstudiet i utøvende folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole 

Bærekraftig utvikling

Ungdomsdelegaten på Bærekraftig utvikling deltar på FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling (HLPF) og oppfølging av 2030-agendaen. 

Henrik har brukt mye av ungdomstiden sin på den unge frivilligheten. Gjennom ulike verv har han arbeidet mye med bærekraftig utvikling, som er et tema han brenner for. Gjennom arbeidet i Bygdeungdomslaget har han arbeidet spesielt med landbruk, og han er opptatt av at alle land skal ha mulighet til å produsere mat til egen befolkning. Henrik er opptatt av at beslutninger skal tas på bredt faglig grunnlag, og gleder seg til å lære mer om og påvirke Norges innsats i arbeidet med bærekraftsmålene. 

.

.

.

Sine Schei (22)

 • Fra Sandnes 
 • President i ANSA 
 • Bachelorgrad i Globale Utfordringer 

Likestilling

Ungdomsdelegatene på likestilling deltar på FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW). 

«Som ungdomsdelegat på likestilling er jeg opptatt av at internasjonal politikk skal ta hensyn til et bredt mangfold av kvinner – kvinner fra forskjellige verdensdeler, i forskjellige aldre, og med helt forskjellige syn på hva det betyr å være en kvinne i 2022. I mitt arbeid opp mot kvinnekommisjonen vektlegger jeg at unges medvirkning må tas på alvor, gjennom inkludering av flere ungdomsdelegater og gjennom å vie mer rom til sivilsamfunn generelt i FNs arbeid. Videre er jeg spesielt opptatt av at likestilling må stå øverst på agendaen i det grønne skiftet verden nå er på vei inn i. Med store samfunnsendringer kommer store muligheter, og da er det viktig at – spesielt unge – kvinner får være med å utforme, og nyte godt av, disse mulighetene.» 

.

.

.

Amanda Hylland Spjeldnæs (23)

– 1. nestleder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

– Medisinstudent ved UiO

– Forsker på antibiotikabruk blant flyktninger i Libanon

Global Helse

Ungdomsdelegaten på global helse deltar i Norges delegasjon til Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin generalforsamling (World Health Assembly) 22-28 mai 2022.

Amanda er første nestleder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Der har hun særlig jobbet med norsktrening for flyktninger, antirasisme og humanitær nedrustning. Amanda studerer medisin med forskerlinje ved Universitetet i Oslo, der hun gjør et feltarbeid om antibiotikabruk i en flyktningleir i Libanon. Hun driver også podkasten Folkefeber, som diskuterer ulike helsepolitiske temaer, og jobber med undervisning i samfunnsmedisin for førsteårsstudentene på medisinstudiet i Oslo. Amanda er også redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

«Min hovedmotivasjon for dette vervet er å fremme ungdom i diskusjoner i global helse, blant annet ved å spre kunnskap om feltet til barn og unge i Norge. Flyktninghelse, klimakrise og antibiotikaresistens er blant temaene innenfor global helse som presser mest, og jeg gleder meg til å delta i diskusjoner om løsninger.»

.

.

.

Edvard Bolstad Kunzendorf (25)

 • Internasjonalt ansvarlig og første nestleder i KrFU
 • studerer juss ved UiO

FNs generalforsamling

Ungdomsdelegatene for FNs generalforsamling er valgt av LNUs representantskapsmøte og deltar i Norges delegasjon.

.

.

.

Ada Lassen-Urdahl (21)

 • Leder i CISV Norge
 • Studerer statsvitenskap ved UiO

FNs generalforsamling

Ungdomsdelegatene for FNs generalforsamling er valgt av LNUs representantskapsmøte og deltar i Norges delegasjon.

grw

g

rw

grw

grw

Tidligere ungdomsdelegater

Se en oversikt over våre tidligere ungdomsdelegater her.