Til hovedinnhold
Medvirkning

Ungdomsdelegater

Norge sender ungdomsdelegater til FNs toppmøter og sesjoner hvert år. LNU oppnevner og følger opp disse delegatene på vegne av departementene.

Hva er ungdomsdelegatordningen?  

Hvert år sender norske myndigheter delegasjoner, med blant annet ungdomsdelegater, til en rekke møter og sesjoner i FN, for eksempel klimatoppmøtet og generalforsamlingen. Som pådriver for økt ungdomsmedvirkning inkluderer myndighetene ungdomsdelegater i flere av sine offisielle delegasjoner. Det er LNU, på vegne av departementene, som har mandat til å rekruttere og velge ungdomsdelegatene.  

En arena for medvirkning

Ungdomsdelegatene bidrar til å styrke barn og unges reelle og meningsfulle medvirkning. Ungdomsdelegaten representerer LNUs rundt 600 000 medlemmer og har derfor et viktig ansvar for å sette seg inn i LNUs vedtatte politikk. I tillegg skal ungdomsdelegaten sammen med politisk rådgiver i LNU, arrangere innspillsmøter der medlemsorganisasjoner kan delta og komme med sine innspill til FN-møtene.  

Hvem kan bli ungdomsdelegat? 

For å søke på å bli ungdomsdelegat må du være medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner. I tillegg må din organisasjon nominere deg og sende inn et brev til LNU som bekrefter at du er deres kandidat. Ungdomsdelegatene velges tematisk, slik at det velges en delegat på klima, en på bærekraft, også videre. Du og din organisasjon må derfor bestemme hvilken av delegatstillingene du skal søke på. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju fortløpende. Ungdomsdelegatene til FNs Generalforsamling blir valgt av BUT (barne- og ungdomstinget), resterende delegater blir valgt av LNUs styre. Utlysningene blir lagt ut på LNUs nettsider i årsskiftet. Det er en fordel å ha erfaring med det temaet du søker å bli delegat til.  

Er du nysgjerrig på årets ungdomsdelegater? Se alle under

Amalie Eikeland Holmefjord, junior ungdomsdelegat på klima

Amalie Eikeland Holmefjord

 • Fra Eikelandsosen
 • Master i Climate Change Management (HVL)
 • Praktikant hos FNs klimakonvensjon våren 2022
 • Tidligere aktiv i Spire og Framtiden i Våre Hender

Seniordelegat på klima

Amalie jobbet med organiseringen av flere arrangementer under mellomforhandlingene i Bonn sommeren 2022, da hun var praktikant hos «Action for Climate Empowerment teamet» i FNs klimakonvensjon. Der arbeidet hun også med ulike initiativ som mobiliserer sivilsamfunnet til å engasjere seg i klimatiltak, med ungdomsengasjement som et hovedfokus. Amalie har i flere år vert aktiv i Spires internasjonale komité og gjennomført samarbeidsprosjekter med andre ungdomsorganisasjoner i verden, samt jobbet med utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn som nestleder av Framtiden i Våre Hender Sogndal. Gjennom masterstudiet sitt har Amalie arbeidet med ulike prosjekter rettet mot klimatilpassing, arealplanlegging, klimapolitikk og utslippsreduksjon.

«Vi har nådd et punkt der handling er viktigere enn noen gang. Klimaendringene er ikke lenger et framtidig fenomen, men noe som rammer oss her og nå. Derfor ønsker jeg som ungdomsdelegat å jobbe for at unges krav om handling blir hørt og at vi fremmer løsninger som på en rettferdig måte ivaretar både klima og natur.»

Hei til deg med skjermleser. Her ligger det avsnitt med punktum mellom hver delegat, slik at modulene med delegater ikke står helt inn i hverandre. Beklager det! vi har lagt inn tre punktum mellom hver delegat. God lesning! 

.

.

Maria Timmann Mjaaland

 • Styremedlem i KFUK-KFUM Global
 • Tidligere sjefredaktør for Zoon Politikon

Juniordelegat på klima

Ungdomsdelegatene på klima deltar på mellomforhandlingene i Bonn og på FNs toppmøte på klima (COP 29).

“Jeg er særlig opptatt av å jobbe videre med styrket tekst på at verden skal fase ut fossile energikilder, at Norge skal følge opp klimamålene våre med handling og at vi skal få et styrket globalt finaniseringsmål. Jeg ønsker også å jobbe for at barn og unges rettigheter blir ivaretatt, og at vi skal overta en levende klode. Reell medvirkning og representasjon av barn og unge på klimatoppmøtet er essensielt”.

Hei til deg med skjermleser. Her ligger det avsnitt med punktum mellom hver delegat, slik at modulene med delegater ikke står helt inn i hverandre. Beklager det! vi har lagt inn tre punktum mellom hver delegat. God lesning! 

.

.

Ari Sigurdarson

 • Fra  Oslo
 • Studerer internasjonale studier ved UiO
 • Politisk nestleder i FN- studentene Norge
 • Brenner for bærekraftsmålene, særlig mål 16 om fred og rettferdighet
 • Tidligere aktiv i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) 

Bærekraftig utvikling

Ungdomsdelegaten på bærekraft deltar på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene (HLPF) og Nordisk Ministerråds ungdomsnettverk for bærekraftig utvikling. 

“Som ungdomsdelegat på bærekraft ønsker jeg at unges stemmer skal spille en kritisk rolle i samtaler om fred og sikkerhet. Jeg ønsker å bidra til å bygge bro mellom LNUs medlemsorganisasjoner og institusjonene som arbeider med bærekraftig utvikling, og i denne prosessen inkludere koblingen mellom bærekraftig utvikling og unges stemmer i samtaler om fred og sikkerhet.Gjennom sterke systemer der unge får mulighet til å medvirke, både nasjonalt og internasjonalt, er jeg overbevist om at vi kan bidra til en helhetlig og effektiv fremgang for bærekraftig utvikling”

..

.

Margrete Bjørge Katanasho

 • Fra Fredrikstad
 • Styreleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner frem til juni 2024
 • Tidligere aktiv i Press – Redd barna ungdom og Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F)

Likestilling

.

.

.

Sine Grude

 • Fra Klepp Stasjon, 26 år gammel
 • Studerer medisin og bachelor i internasjonale studier ved UiO
 • Forsker på antibiotikabruk i Tanzania
 • Tidligere nasjonal folkehelseansvarlig i Norsk Medisinstudentforening (Nmf)
 • Praktikant ved den norske ambassaden i Sør-Afrika høsten 2023
 • Drevet podcasten Folkefeber

Global helse

«Fremtidens helseutfordringer er mange, blant annet antibiotikaresistens, effekten av klimaforandringene på helse, prekære humanitære kriser og mangel på finansiering av WHO. Innsatsen på disse temaene må styrkes, og det skal jeg jobbe målrettet for. SDG 3 handler om god helse til alle, og det brenner jeg for, retten på tilgang til god helsehjelp gjelder for absolutt alle. Jeg gleder meg til å jobbe for som ungdomsdelegat på helse og bidra til barn og unges medvirkning i viktige internasjonale prosesser på en tematikk som vil påvirke oss i stor grad.”

.

.

.

Aleksander Snarheim

 • Fra Lier
 • Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom
 • Tidligere aktiv i Sosialistisk Ungdom

Biologisk mangfald

Ungdomsdelegaten på biologisk mangfold deltar på FNs toppmøte om biologisk mangfold (CBD COP 16).

“Jeg ønsker hovedsakelig å fokusere på to ting. Det første er å jobbe videre med det gode grunnlaget som ble lagt på forrige forhandling for medvirkning i naturspørsmål for urfolk og unge. Vi trenger flere og mer spesifikke formuleringer som fremmer urfolk og unge sine perspektiver og stemmer. Det andre er å jobbe videre med at målene i naturavtalen skal lovfestes i landene som signerer den, på samme måte som man har gjort med Parisavtalen.»

grw

g

rw

grw

grw

Solveig Hillestad (24) og Thomas Olsen Aarheim (23)

FNs generalforsamling

Solveig Hillestad (Unge Venstre) og Thomas Olsen Aarheim (FN-studentene) er LNUs ungdomsdelegater til FNs generalforsamling. Begge kandidatene har lang erfaring på ulike områder nasjonalt og internasjonalt.

«Det er utrolig stas å bli valgt som ungdomsdelegater på menneskerettigheter, og for å få muligheten til å representere Norsk ungdom i FN, som kanskje er verdens øverste diplomatiske arena. Både Solveig og jeg er begge ubøyelige forkjempere for betydningsfull ungdomsmedvirkning, spesielt når det kommer til fred og sikkerhet,” sier Thomas Olsen Aarheim. 

«Å være ungdomsdelegat er mer enn bare en tittel; det er en mulighet til å gjøre en forskjell. Vi er forpliktet til å utnytte denne plattformen for å tale på vegne av de som ofte føler seg oversett i internasjonale sammenhenger,» forteller Solveig Hillestad. 

grw

g

rw

grw

grw

Tidligere ungdomsdelegater

Se en oversikt over våre tidligere ungdomsdelegater her.