Dette støtter vi – Mangfold for alle, alltid

Styreleder i LNU Isa Maline Isene og generalsekretær i LNU Andreas Borud feirer grunnstøtteøkning med kake. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Mangfold for alle, alltid

En interaktivt prosjekt om mangfold, demokrati og inkludering

Søkerorganisasjon
Søkergruppe
Støttebeløp
Tildelt sum
65 000 kr.

Dette er itt tekst som teom s. d doiajw doaijw oødiajwoødi jao wijd aøowij doøa wjid øoaijw doøai jwdoøi ajw øodija woøidj aoøwij daoøiw jdoaøiw.

Finn andre prosjekter som handler om:

Digg kake mangfold

Finn andre prosjekter støttet av:

LNU Mangfold og inkludering

Vil dere lage et lignende prosjekt?

Dette prosjektet er støttet av LNU Mangfold og inkludering. Vi støtter prosjekter mellom 25 og 75 000 kr. Du må søke på vegne av en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon.

Finn ut hvordan
Topp