Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Test

Dette er en ingress.

Stotteordning
Støtteordning
Søkerorganisasjon
Søkergruppe
Støttebeløp
Tildelt sum
300 000 kr.

Dette er brødtekst.

Finn andre prosjekter støttet av:

LNU Aktivitetsstøtta

Vil dere lage et lignende prosjekt?

Dette prosjektet er støttet av LNU Mangfold og inkludering. Vi støtter prosjekter mellom 25 og 75 000 kr. Du må søke på vegne av en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon.

Finn ut hvordan
Topp