Til hovedinnhold
Støttet av: Bærekraftsstøtta

Redd regnskogen

I prosjektet skal man utvikle en kampanje som kan gjennomføres i hele organisasjonenMålet er å bruke FNs bærekraftsmål operativt i organisasjon, og at flere medlemmer kjenner tilhørighet til målene. Som en bieffekt vil man også øke kampanjekompetansen i hele organisasjonen, slik at også fylkeslag og lokallag i fremtiden kan skape sine egne kampanjer.