Til hovedinnhold
Støttet av: Kulturstøtta

Valdres Sommerbrass

Valdres Sommerbrass er et fem dagers aldersinndelt sommerkurs med overnatting. På sommerkurset fikk barn og unge dyrke hobbyen sin, utvikle seg som korpsmusikanter og knytte vennskap på tvers av lokallagProsjektgruppa bestående av mange ungdommer planla en uke fylt med et stort utvalg av aktiviteter. Sommerkurset ble gjennomført med 43 deltakere