Til hovedinnhold

Psykisk helse – Barne- og ungdomsfrivilligheten, en plass for alle? 

Velkommen på frokostseminar om psykisk helse i barne- og ungdomsorganisasjoner, 1. desember på Youngs.

Korona-pandemien har både belyst og bidratt til økt ensomhet blant barn og unge. Nå ønsker vi i LNU å rette søkelyset mot psykisk helse og den viktige rollen organisasjoner spiller i å ivareta og utvikle barn og unges psykiske helse.
Hvordan kan barne- og ungdomsorganisasjonene tilrettelegge for at alle kan delta på lik linje, selv med ulikt utgangspunkt? Vi inviterer ulike organisasjoner til å delta på scenen og snakke om hvordan nettopp deres organisasjon jobber med å legge til rette for å ivareta sine medlemmer på best mulig måte.

Bekreftede gjester:

  • Silje Solvang, Leder, Norges Blindeforbund Ungdom – Hvordan påvirker det å miste/ ha reduserte sanseinntrykk deltakelse i frivillige organisasjoner og psykisk helse.
  • Vegard Husby, Generalsekretær og idrettsprest, KRIK – Hvordan jobbe med å lage trygge og gode arena for deltakelse både for deltakere og medlemmer.
  • Stine Schultz Heireng, Generalsekretær, Norges Speiderforbund – Hvordan påvirker friluftsliv psykisk helse.
  • Bjørn Erik Løken, Organisasjonsagent, Miljøagentene – Hvordan jobber man med unge medlemmer og hvordan balanserer man fokuset på klimabekymring vs håp og optimisme for fremtiden?
  • Eva Henriksen, politisk nestleder, Skeiv Ungdom – Hvordan påvirker det å være skeiv deltakelse i frivillige organisasjoner og psykisk helse?

Program:

08:30 Dørene åpner
09:00 Åpning
09:10 Del 1: Hva gjør din organisasjon?
Flere organisasjoner kommer og presenterer seg og sine spesifikke perspektiver på psykisk helse
09:40 Pause
09:50 Del 2: Hva kan vi lære av hverandre?
Panelsamtale med noen av organisasjonene, ledet av Margrete
10:25 Avsluttende innlegg
10:30 Arrangementet avsluttes

Arrangementet er gratis og åpent for alle, vi trenger kun din påmelding for å sørge for å bestille nok frokost og kaffe.

Påmelding her:

Publisert – Sist oppdatert 24.11.2022 10:49