Til hovedinnhold

Q&A – Ungdomsdelegatordningen

1  Hva er egentlig en ungdomsdelegat?

Hvert år drar representanter fra Norge til FN-toppmøter som handler om ting som klima eller likestilling.  Disse møtene er viktige og norske myndigheter sender en gruppe med mennesker fra regjeringen, frivillige organisasjoner og andre aktører til å delta på møtene. Denne gruppen kalles en delegasjon. En av personene i delegasjonen er ungdomsdelegaten. En ungdomsdelegat er barn og unges representant, og er like viktig som de andre i gruppen, men har spesielt ansvar for å snakke om ting som er viktig for barn og unge.

I Norge er det LNU som finner og velger ut ungdomsdelegater. I 2023 hadde vi syv ungdomsdelegater i Norge. De er ungdomsdelegater på hvert sitt tema og reiser derfor på ulike møter.

2  Hvem kan bli ungdomsdelegat?

For å bli ungdomsdelegat, må du først være nominert av en LNU-medlemsorganisasjon. I tillegg til vanlig CV og søknad trenger du å sende oss et nominasjonsbrev fra din organisasjon som bekrefter at du er deres kandidat. Dette brevet må være signert generalsekretæren eller styrelederen. Videre må du være over 18 år. Bortsett fra disse kravene er det ingen andre formelle kriterier til hvem som kan søke. Vi ønsker at våre ungdomsdelegater skal representerer mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelser eller lignende, til å søke.

3  Hvem representerer ungdomsdelegatene?

Først og fremst er ungdomsdelegaten valgt for å være en representant for LNU og våre 102 medlemsorganisasjoner. På grunn av det brede spekteret av organisasjoner LNU rommer – fra politikk og kultur til friluftsliv og livssyn – representerer ungdomsdelegaten også norske barn og unge.

Før avreisen til FN har ungdomsdelegaten et innspillsmøte der medlemmer i LNU får mulighet til å delta og dele sine meninger og forslag. Det er ungdomsdelegatens ansvar å ta med seg disse innspillene til FN-delegasjonen og representere dem der. Det er viktig å påpeke at ungdomsdelegaten ikke representerer seg selv eller hovedsakelig den organisasjonen de ble nominert av.

4   Hva gjør en ungdomsdelegat?

Hva en ungdomsdelegat gjør varierer mye avhengig av hvilket FN-møte det er og hvilken delegasjon ungdomsdelegaten tilhører. Vanligvis begynner dagene med et møte om morgenen sammen med resten av delegasjonen.  Her diskuterer man gjerne hva som skal skje i FN de neste dagene og hvilken posisjon Norge skal ha på de de ulike områdene. Resten av dagen går ofte med til å være til stede på andre viktige møter.

Delegasjonen pleier vanligvis å fordele seg for å kunne delta i ulike plenumssesjoner, siden disse kan være lange og ta mye tid. I disse sesjonene vil de fleste ungdomsdelegatene holde en tale på vegne av norske myndigheter. Noen ganger kan ungdomsdelegatene også bli bedt om å delta i andre møter, også kalt «side-events», for å representere Norge der. Enkelte ungdomsdelegater tar også del i forhandlinger med andre land.

Publisert