ForsidenRapport: Unge stemmer 2017
Antall toppkandidater under 30 år til stortingsvalget i 2017.

Illustrasjonen viser partienes toppkandidater under 30 år til stortingsvalget i 2017.

Rapport: Unge stemmer 2017

Unge stemmer er en LNU-rapport om unge, valg og demokrati.

Unge stemmer 2017 er utarbeidet av LNU og ser på unges deltakelse i politikk og valg. Rapporten peker på flere skjevheter i demokratiet.

På tross av at ungdom er minst like politisk aktive som før, er deltakelsen i valg over ti prosentpoeng lavere blant unge enn hos resten av befolkningen. Imidlertid handler dette ikke om alder, men om gruppens ustabile livssituasjon.

Samtidig er deltakelsen svært varierende mellom ulike grupper av unge, hvor unge gutter, unge med innvandrer- eller yrkesfaglig bakgrunn kommer dårligere ut enn andre grupper. Dette er forskjeller som kan vare livet ut.

Last ned rapporten her:

Kontaktpersoner

Topp