Til hovedinnhold

Rasisme – Noe vi må tørre å snakke om

Mange organisasjoner setter ulikhet og flerkulturelt mangfold på agendaen og ønsker å jobbe aktivt for å bli organisasjoner som er inkluderende, der alle føler de hører hjemme. Det er veldig mye bra arbeid ute i den unge frivilligheten, men hvordan kan vi gjøre mer?

–Å snakke om rasisme føles ofte vanskelig. Man vet ikke helt hvor man skal starte, og hvilke ord man kan bruke. Vi i LNU ønsker å støtte barne- og ungdomsfrivilligheten med å starte samtalen. Derfor arrangerer vi et frokostmøte der vi setter rasisme på agendaen, sier styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho.

Bryte ned barrierer

LNU ønsker med dette å bryte ned barrierer for å snakke om temaer som kan oppleves som ukomfortable.

– Vi er veldig glade for at flere av medlemsorganisasjonene våre går i bresjen og jobber mot rasisme. Alle skal føle seg velkomne i den unge frivilligheten, sier Katanasho.

Vi har invitert et knippe organisasjoner på scenen for å hjelpe oss å aktualisere temaet ved å fortelle hvordan deres organisasjon jobber med rasisme samt gi noen tips til hvordan andre organisasjoner kan legge til rette for å bygge ned barrierer for flerkulturell deltakelse.

Dette frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men for at vi skal kunne estimere hvor mye mat vi behøver å handle inn til frokost er det viktig at de som ønsker å delta melder seg på.

Dato og sted 
Tirsdag 30.mai på Central Park, Aktivitetshuset K1, 1.etg.  
Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Tidsplan:
08:30 Dørene åpnes
09:00 Programmet starter
09:10 Innlegg fra ulike organisajsoner
09:50 Pause
10:00 Panelsamtale
10:30 Programmet avsluttes


Bærekraftsmål 10 er målet om mindre ulikhet. Vi tenker ofte at vi i Norge har kommet langt når det kommer til oppnåelse av dette målet, men vi har fortsatt en vei å gå for eksempel når det kommer til rasisme. Hvis Norge og verden skal klare å oppnå bærekraftsmålene innen 2030 må alle krefter hjelpe til, også barne- og ungdomsfrivilligheten.

Publisert – Sist oppdatert 21.06.2023 14:27