Til hovedinnhold
foto: Hilde Alice Skåra Gunvaldsen

Regjering nedprioritere barne- og ungdomsfrivilligheten  

Fredag kom fordelingen av spillemidlene for 2023. Resultatet er slående: midlene til Frifond er ikke prisjustert, og er på krona den samme som i fjor – da det ble kuttet i ordningen.  

Dette skjer bare en måned etter at Kulturministeren og Barne- og familieministeren mottok en rapport fra LNU som slo alarm om tilstanden i barne- og ungdomsfrivilligheten etter pandemien. Regjeringens svar på krisen er i realiteten å kutte i støtten. Med prisveksten som har vært det siste året, har pengene som fordeles til barne- og ungdomsaktivitet gått ned.  

 – Denne våren har barne- og ungdomsorganisasjonene ropt varsku om situasjonen etter tre tøffe pandemiår. Likevel velger Trettebergstuen nå å kutte i støtten deres. Det er både skuffende og provoserende, sier styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho.   

Norsk Tippings overskudd har økt det siste året, og andelen som skal gå til kulturformål har økt med 40 millioner. Likevel får ikke barne- og ungdomsorganisasjonene se noe til denne økningen, og potten er ikke engang prisjustert.  

Over flere år har vi sett en tendens til at politikerne putter inn nye ordninger i kulturandelen av spillemiddeloverskuddet, fremfor å styrke ordningene som ligger der. Et konkret eksempel er bevilgningen til Kulturstøtta, en støtteordning til landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Tidligere var dette penger som ble bevilget over statsbudsjettet. Fra 2023, har regjeringen i stedet flyttet det fra statsbudsjettet og inn i kulturandelen av pengespilloverskuddet. Det betyr at barne- og ungdomsorganisasjonene får mindre enn de tidligere har fått.  

Frifond er midler som går til lokalleddene i organisasjonene, som skaper lokal aktivitet i hele landet. Det er i lokallagene barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal kunne engasjere seg. LNUs rapport fra mars 2023, viser at det særlig er lokallagene som sliter etter pandemien. De får nå ingen drahjelp fra regjeringen.  

– Når Frifond kuttes, går det utover de demokratiske og frivillige fellesskapene til barn og unge. Koronapandemien har rammet barn og unge hardest, sier Katanasho. 

– For mange unge er aktivitetene barne- og ungdomsorganisasjonene skaper, ukas høydepunkt – en arena der de får oppleve glede, mestring og fellesskap. Men møteplassene skaper seg ikke selv. Særlig nå, etter tre krisepregede år, er vi helt avhengige av politikere som spiller oss gode. 


Frifond forvaltes av Norges Musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og består av flere ordninger som skaper lokal aktivitet blant barn og unge. Frifond ble opprettet av Stortinget for å gjøre det enklere å drive med demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn over hele Norge. 

Publisert