Til hovedinnhold
Livredningsøvelse arrangert av Romerike Krets i Norges Livredningsselskap, støttet av Frifond organisasjon. Eget foto.

Se hvem som har fått støtte fra Frifond organisasjon 

LNUs største støtteordningFrifond organisasjon, har som mål å styrke lokallagene i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner over hele landet. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag. 93 organisasjoner får støtte fra Frifond organisasjon i årets tildelingsrunde, som har 126 millioner kroner i potten. 

Organisasjonene søkte på vegne av 450 972 tellende medlemmer og 9226 tellende lokallag.  

Barn og unge skal ha mulighet til å organisere seg lokalt, og det er viktig at de har nok midler til å skape gode fritidsaktiviteter der de befinner seg. Med Frifond organisasjon får mange lokallag denne muligheten, og det er vi veldig glade for, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Ingen organisasjon kan motta mer enn 7,5 % av den totale potten. To organisasjoner fikk tildelt maksbeløp i år. 

Disse organisasjonene har fått støtte fra Frifond organisasjon i 2020.

Publisert