Til hovedinnhold
Foto: KFUK-KFUM-speiderne

Sjekkliste for planlegging av sommerleir

Sommerleirsesongen nærmer seg med stormskritt, og det er essensielt å ha en solid plan for å sikre at leiren blir en trygg, inkluderende og minneverdig opplevelse for deltakerne. I denne teksten finner du en oversikt over våre kompetanseressurser og veiledninger som er laget for å hjelpe deg med å arrangere en vellykket sommerleir. 


For hvert punkt vil du finne en lenke til en av våre kompetanseressurser. 
 


1. Godt forberedte ledere

En god leir trenger godt forberedte ledere som føler seg trygge i rollene sine. Dette skaper trygge rammer for alle deltakerne.  

Vi anbefaler derfor at lederne gjennomfører Trygg!-kurs, som tilbyr nyttig opplæring i hvordan man kan håndtere vanlige og uvanlige situasjoner som kan oppstå under leir. Dette kurset dekker alt fra førstehjelp til konflikthåndtering.  


2. Bærekraft 

Bærekraft i leirsammenheng handler om mer enn bare miljø.

Bruk vår sjekkliste for en bærekraftig leir som dekker alt fra avfallsreduksjon til universell utforming. På denne måten kan dere lett integrere bærekraftige praksiser på en god måte.  


3. Varslingsrutiner 

Gode rutiner for varsling kan være avgjørende i situasjoner hvor noen opplever uønsket og grenseoverskridende atferd. En varslingsplakat sikrer at både deltakere og ansatte vet hvordan og hvor de kan melde fra om alt fra små uenigheter til alvorlige hendelser. 

Lær hvordan man lager og implementerer en varslingsplakat for leiren, noe som vil hjelpe i å opprettholde et trygt og åpent miljø. 


4. Beredskapsplanlegging 

Vær forberedt på uforutsette hendelser ved å ha klare planer for krisehåndtering. God beredskapsplanlegging skaper trygghet og sikrer at leiren kan fortsette å fungere under utfordrende omstendigheter.

Vi anbefaler å starte med kurset vårt Hvordan lage en beredskapsplan og benytte dere av maler for beredskapsplaner og risikoanalyser som finnes i vår kompetansebank. 


5. Bærekraftig engasjement 

Som arrangører bak sommerleir er det viktig å være bevisst på at sommerleir kan være slitsomt. Det er derfor lurt å forberede seg på hvordan opprettholde et bærekraftig engasjement.

Kurset Bærekraftig engasjement tilbyr strategier for å håndtere stress og forhindre utbrenthet. 


6. Evaluering av leiren

Når man er ferdig med sommerleir er det viktig å ta seg tid til å evaluere, slik at man kan lære til neste år.

Bruk vår guide til prosjektevaluering for å vurdere systematisk hva som fungerte bra og hva som kan forbedres til neste gang. 


Disse punktene vil hjelpe dere i planleggingen og gjennomføringen av en vellykket og minneverdig sommerleir.

God planlegging! 

Publisert