Til hovedinnhold

Ny runde med utdelinger fra kulturstøtta

Vi har igjen litt over 1 million kr til kulturprosjekter. Send inn søknad innen fristen 1.oktober. 

Kulturstøtta skal styrke og stimulere nye kulturaktiviteter av, med og blant barn og unge i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi deler derfor ut penger til dere som skal gjennomføre nye kulturprosjekter. Det er også mulig å få støtte til en ny del av en allerede eksisterende aktivitet. 

Tidligere i år har blant annet Juvente fått støtte til “Fakta på det tørre”, hvor de skal lage en serie filmer som avkrefter myter om alkohol og rusmidler. AKKS Norge skal gjennomføre “LOUD! Låtskrivercamp”, hvor de skal gjøre låtskriving tilgjengelig for nye, underrepresenterte grupper og på sikt bidra til mer mangfold i norsk musikkliv. KFUK-KFUM Norge skal med “Søm&Redesign” utvikle gode metoder for undervisning og aktivisering i søm og redesign, for å bidra til at den oppvoksende generasjonen utstyres med både kunnskap og ferdigheter til å realisere bærekraft og gjenbruk.  

Før dere sender inn søknad kan dere ta kontakt med saksbehandler for veiledning. Da vil saksbehandler lese igjennom søknadsutkastet deres og gi tilbakemelding om hva som eventuelt kan forbedres. Saksbehandler Cennet Sener Flem kan kontaktes på cennet@lnu.no og 23 31 05 82. 

Husk, søknadsfrist ut dagen 1.oktober.

Publisert