Til hovedinnhold
Acta - Barn og unge i Normisjon gjennomførte SubUrban dansefestival med hjelp fra LNU Kultur.

Søk midler fra LNU Kultur

Neste søknadsfrist for LNU Kultur nærmer seg med stormskritt.

Tildelingsutvalget skal dele ut 2,8 millioner kroner til kulturprosjekter i regi av landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Med kulturprosjekt menes prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill. Andre kulturuttrykk vil også vurderes. 

Vi tilbyr veiledning i forkant av søknadsfristen. Kontakt saksbehandler gjennom søknadsportalen eller på cennet@lnu.no før søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen 15. mai er på en lørdag, og at siste mulighet for veiledning vil være onsdag 12.mai. Vi anbefaler dere derfor å være så tidlig ute som mulig.  

Publisert