ForsidenSøkLNUs søknadsportal

Foto: pexels.com

LNUs søknadsportal

Her kan du registrere bruker og levere søknad. LNU bruker for tiden to ulike søknadsportaler.

LNU og Norsk musikkråd har lansert en felles søknadsportal for våre støtteordninger. Alle støtteordninger flyttes over fra nyttår 2020.

Skal du søke på LNU Aktivitetsstøtta kan søke på støtteordninger.no allerede nå.

Her finner du LNUs gamle søknadsportal.

Hvilken søknadsportal skal jeg bruke?

I 2019 er det kun LNU Aktivitetsstøtta som har gått over til den nye søknadsportalen. Søknader til fristen 15. november skal altså leveres i den nye portalen. 

For andre støtteordninger som har flere søknadsfrister i 2019 skal søknadene leveres gjennom den gamle søknadsportalen. Men fra januar 2020 går også de over til den nye. Allerede nå kan dere opprette bruker til den nye portalen og knytte dere til organisasjonen. 

Søknader som ligger i den gamle søknadsportalen vil være tilgjengelige der ut mars 2020. Etter det vil kun de søknadene som ikke er avsluttet overføres til den nye portalen. Det vil si søknader som har fått innvilget penger, men hvor det enten ikke er rapportert og levert regnskap ennå, eller rapport og regnskap ikke er behandlet ferdig av saksbehandler. 

LNU oppfordrer derfor alle søkere som kan til å levere rapport så snart som mulig for sine prosjekter i den gamle søknadsportalen, sånn at vi får avsluttet saken der og ikke trenger å overføre den til nye søknadsportalen. 

Topp