ForsidenSøkLNUs Tildelingsutvalg

LNUs Tildelingsutvalg

Det er tildelingsutvalgene våre som har ansvaret for å gjøre vedtak om hvilke prosjekter som får støtte og ikke. Hver ordning har eget tildelingsutvalg.

Alle LNUs tildelingsutvalg består av representanter fra ulike organisasjoner, hovedsakelig fra LNUs medlemsorganisasjoner. I tillegg ledes utvalgene av en representant fra LNUs styre, som er valgt inn i styret på vegne av en av LNUs medlemsorganisasjoner. 

Her finner du en oversikt over tildelingsutvalgene våre: 

LNU Aktivitetsstøtta – herreløs arv:

Utvalgets leder: Agnes Skagemo (LNU/ Søndagsskolen)

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Acta – barn og unge i Normisjon, DNT Ung/Yata Norge, Norges Handikapforbunds Ungdom og Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. 

LNU Demokratimidlene: 

Utvalgets leder: Simon Skjerven (LNU/Hyperion) 

Utvalgets medlemmer kommer fra Press, Unge Venstre, Natur og ungdom, Røde Kors Ungdom og 4H. 

LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør:

Utvalgets leder: Maren Hald Bjørgum (LNU/ANSA)

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Spire, AFS, OD, SAIH og Unge Venstre. 

LNU Kultur:

Utvalgets leder: Ann Helen Skaanes (LNU/Unge Venstre) 

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene BandOrg, UNOF, Noregs Husflidslag og Ungdom og Fritid.  

LNU Mangfold og inkludering: 

Utvalgets leder: Ann Helen Skaanes (LNU/Unge Venstre)

Utvalgets medlemmer kommer fra Skeiv Ungdom, Somalisk forening Harstad og omegn, Norsk Målungdom og Europeisk Ungdom.

Kontaktperson

Topp