Til hovedinnhold
Politikk

Statsbudsjett

Statsbudsjett 2023- Dette betyr det for den unge frivilligheten.

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet. Her er de viktigste tallene for barne- og ungdomsfrivilligheten.   

Se våre reaksjoner på statsbudsjettet i egen sak.

Hovedposter for den unge frivilligheten

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2022Budsjett 2023Endring 22-23Endring i %, KIP-justert
BFD84670Barne- og ungdomsorganisasjoner170 565179 8195 2542,9 %
BFD84679Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv.10 98011 2923122,8 %
KUD31570Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner1 900 0002 025 000125 0006,4 %
KUD31575Herreløs arv til frivillige organisasjoner16 8097 415-9 394-54,4 %
Alle tall er i tusener.

Aktivitetsstøtta

Støtteordningen Aktivitetsstøtta- Herreløs arv har som formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Statsbudsjettet viser at vi har fått 7,4 friske millioner til støtteordningen. For å sørge for forutsigbarhet for søkerne deles halvparten av midlene ut i 2023 og resten holdes av til utdeling i 2024.

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på:

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2022Budsjett 2023Endring 22-23Endring i %, KPI-justert
KUD35170Likestilling mellom kjønn m.v55 53054 165-1 365-2,4 %
KUD35172Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner22 09537 75015 65568,9 %
KUD35270Funksjonshemmede sine organisasjoner246 550253 8207 2702,9 %
HOD71470Rusmiddeltiltak179 747186 4806 7333,6 %
KD22574Tilskudd til organisasjoner6 914 7 1101962,8 %
KD22575Grunntilskudd104 436 101 736-2 700-2,5 %
KD25470 Tilskudd, studieforbund70 71272 7192 0072,8 %
KMD56770Tilskudd til nasjonale minitorieter8 1978 4302332,8 %
KLD140070Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser53 90753 90700,0 %
KLD142078Friluftsformål181 798192 29910 5015,6 %
LMD113870Støtte til organisasjoner m.m.41 302 33 640-7 662-18,1 %
Alle tall er i tusener.

Ungdomspartiene

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2022Budsjett 2023Endring 22-23Endring i %, KPI-justert
KMD57776Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjon8 6988 9272292,6 %
KMD57775Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner22 50122 451-50-0,2 %
Alle tall er i tusener.

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2023 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2022-2023).

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.