Til hovedinnhold
Politikk

Statsbudsjett

Statsbudsjett 2024- Dette betyr det for den unge frivilligheten.

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet. Her er de viktigste tallene for barne- og ungdomsfrivilligheten.   

Vi har samlet de viktigste tallene for våre organisasjoner under.

 

Hovedposter i statsbudsjettet for den unge frivilligheten

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2023Budsjett 2024Endring 23-24Endring i %, KIP-justert
BFD84670Barne- og ungdomsorganisasjoner179 819201 21821 4998,2
BFD84679Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv.11 29212 0157232,6
KUD31570Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner2 025 0002 440 000415 000 16,7
KUD31575Herreløs arv til frivillige organisasjoner7 4155 3782 037-31,3
Alle tall er i tusener.

Grunnstøtta

Regjeringen satser på barne- og ungdomsorganisasjonene ved å øke nasjonal grunnstøtte med 10 friske millioner. Potten er økt med 17,6 millioner inkludert prisvekst.

Aktivitetsstøtta

Støtteordningen Aktivitetsstøtta- Herreløs arv har som formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Statsbudsjettet viser at vi har fått 5,3 friske millioner til støtteordningen. For å sørge for forutsigbarhet for søkerne deles halvparten av midlene ut i 2024 og resten holdes av til utdeling i 2025.

Ungdomspartiene

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2023Budsjett 2024Endring 23-24Endring i %, KPI-justert
KMD57776Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjon8 92712 3493 42234,5
KMD57775Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner22 45131 0368 58534,4
Alle tall er i tusener.

Stemmestøtta

Ungdomspartiene mottar kun støtte basert på oppslutning ved stortingsvalg. De mottar ikke grunstøtte basert på medlemmer, slik som andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tilskuddene til de politiske ungdomspartiene er økt med 3,4 millioner til orgnisasjonenes sentralledd og 8,5 millioner til organisasjonenes fylkesledd.

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på:

Dep.Kap.PostNavn på postenBudsjett 2023Budsjett 2024Endring 23-24Endring i %, KPI-justert
KUD35170Likestilling mellom kjønn m.v54 16560 0305 8657,0
KUD35172Kjønns- og seksualitetsmangfold 37 75038 144405-2,7
KUD35270Funksjonshemmedes organisasjoner253 820269 94016 1202,6
HOD71470Rusmiddeltiltak186 480205 50419 0246,4
KD22574Tilskudd til organisasjoner7 11010 0642 95437,7
KD22575Grunntilskudd101 736108 3166 5802,7
KD25470 Tilskudd, studieforbund72 71973 312593-3.0
KMD56770Tilskudd til nasjonale minitorieter8 43010 1171 68716,2
KLD142086Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser53 90757 3543 4472,6
KLD142078Friluftsformål192 299205 89613 5973,3
LMD113870Støtte til organisasjoner m.m.40 640 43 0622 4222,2
Alle tall er i tusener.

Friluftsformål

Regjeringen har økt potten Friluftsformål med 13 597 millioner. Dette er en åpen støtteordning til friluftslivets år.

 

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2024 i Nasjonalbudsjettet på 3,8, Meld. St. 1, (2023-2024).

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.