Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Statsbudsjettet løser ikke krisa i den unge frivilligheten 

Regjeringens budsjettforslag viser at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner reelt sett øker med under en million. Den nasjonale grunnstøtten øker, men den internasjonale støtten reduseres betraktelig. Det er om lag 100 organisasjoner som skal dele på den minimale økningen.  

– Det er skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en større økning av grunnstøtten i en ekstraordinær situasjon, sier Margrete Bjørge Katanashonestleder i LNU. Medlemsfallet i barne- og ungdomsorganisasjonene har vært enormt under korona.  Mange barn og unge har falt ut av de fellesskapene de var en del av, og organisasjonene trenger drahjelp for å hente dem inn igjen. 

– Nå må vi sette vår lit til at det nye flertallet levere det de har lovet. De tre rødgrønne partiene fremmet senest i juni et forslag om å øke grunnstøtten, og LNU forventer at dette følges opp, sier Katanasho. 

LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene på 15 millioner. Grunnstøtten er frie midler til barn og unges egne organisasjoner og er den aller viktigste faktoren for at den unge frivilligheten kan fortsette sin aktivitet og utvikle sine demokratiske fellesskap. 

Undersøkelser gjennomført av LNU viser at 50 000 medlemmer har falt bort bare i 2020. 

– Pandemien har gjort stor skade på aktivitetsnivået og medlemstallene i organisasjonene. Vi hadde håpet at dette ville bli tatt på alvor av regjeringen gjennom å øke grunnstøtta 

16 millioner i herreløs arv til barne- og ungdomsfrivillighet 

I budsjettforslaget kommer det fram at 16,8 millioner kroner fra herreløs arv vil bli delt ut til frivillig virksomhet for barn og unge. Halvparten av dette vil bli delt ut i 2022, i tillegg til restmidler fra fjorårets utdeling. LNU deler ut pengene gjennom ordningen Aktivitetsstøtta 


Se oversikten over de viktigste postene for den unge frivilligheten her.

Publisert – Sist oppdatert 09.12.2021 22:18