Til hovedinnhold

Stimuleringsordning åpnet for søknader

Justeringen og forlengelsen av stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA, skriver regjeringen i en pressemelding. Til sammen 1,45 milliarder kroner er satt av til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien.

Stimuleringsordningen gjelder for perioden 1. januar – 31. august, og man kan få støtte til blant annet merkostnader i forbindelse med smitteverntilpasninger, og mindreinntekter i sammenheng med for eksempel avlyste eller nedskalerte arrangementer.

Les mer om ordningen og søk hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfristen er 15. september.

Vi i LNU vil gjerne hjelpe våre medlemsorganisasjoner med søknadsprosessen. Det kommer mer informasjon om dette i neste uke.

Publisert