Til hovedinnhold
Rode Hestad. styreleder i LNU.

Stor krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Regjeringspartiene og FrP har fremforhandlet en krisepakke med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner rettet mot idrett og frivillighet. LNU er glade at partiene raskt ønsker å løse behovet for å dekke økonomiske tap i frivilligheten. 

Midlene kommer til å dekke billettinntekter og deltageravgifter, men også merutgifter som følge av avlysning. Det bes om at alle økonomiske tap som følge av avlysning må dokumenteres. Det kan bli vanskelig for barne- og ungdomsorganisasjoner å dokumentere alle slike tap, og LNU ber derfor om at dokumentasjonskravene må være enkle og lite ressurskrevende.

I brevet som kommer fra Finansdepartementet heter det at «Offentlige virksomheter eller selskaper hvis hoveddel av inntektene består av offentlig driftstilskudd, bør ikke omfattes av ordningen.» Vi forutsetter at dette ikke omfatter barne- og ungdomsorganisasjonene, som i stor grad har sine inntekter fra statlige tilskudd, blant annet ut fra et politisk ønske om at deltakeravgiftene i disse organisasjonene er så lave som mulig.

Skrivet nevner også at arrangementer med mindre enn 50 deltagere ikke vil kunne omfattes av ordningen. Dette vil også kunne gå ut over flere av våre medlemmer.

– Koronaviruset har ført til aktivitetsstans i hele frivilligheten, og store kostnader også for barne- og ungdomsorganisasjonene når små og store arrangementer må avlyses over natten. Dette kan ikke bli en kompensasjonsordning kun for de mest profesjonelle aktørene med de største arrangementene og høye billettinntekter, men må også hjelpe den frivillige aktiviteten for barn og unge over hele landet, sier Rode Hegstad, leder i LNU.

LNU heier på at regjeringen leverer på sine tidligere lovnader om å ivareta den unge frivilligheten, og ser fram til å gå i dialog med Kulturdepartementet for å finne en god innretning på kompensasjonsordningen. Vi vurderer også tiltak for å hjelpe våre medlemsorganisasjoner å søke støtte.

Publisert