Til hovedinnhold
Støtteordninger hos oss bidrar til frivillig aktivitet.
foto:Jasemin Folvik

Støtteordninger

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. Midlene som disponeres i støtteordningen forvaltes på vegne av ulike departementer, og er direkte bevilgninger bestemt av Stortinget i tillegg til overskudd fra Norsk Tipping.

LNUs støtteordninger

Aktivitetsstøtta

Aktivitetsstøtta er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Søknad og mer informasjon om Aktivitetsstøtta →

50 000 - 300 000
Nasjonale og regionale organisasjoner
5.11.2023

Bærekraftsstøtta

Støtteordningen gir penger til prosjekter for barn og unge som fokuserer på et eller flere av FNs bærekraftsmål. Formålet med støtteordningen er å øke kunnskapen og engasjementet rundt FNs bærekraftsmål, og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge i Norge. 

Søknad og mer informasjon om Bærekraftsstøtta →

Opptil 75.000 kr
Lokalledd, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske organisasjoner
26.04.2024

Kulturstøtta

Kulturstøtta er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt kulturprosjekt i egen organisasjon.

Søknad og mer informasjon om Kulturstøtta →

25 000 - 300 000
Landsdekkende organisasjoner
10.05.2024

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Søknad og mer informasjon om Mangfold- og inkluderingsstøtta →

15 000-75.000 kroner
Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge
1.06.2024

Frifond organisasjon

På disse sidene kan du lese mer om hva Frifond organisasjon er, og hvordan pengene skal forvaltes.

Søknad og mer informasjon om Frifond organisasjon →

Midlene som deles ut fra støtteordningene våre bidrar til at flere barn og unge får gjennomføre sine prosjekter. I 2022 forvaltet LNU åtte støtteordninger og delte ut om lag 175 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Ulike prosjekteksempler kan du finne her.