ForsidenStøtteordningerLNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Søknadsbeløp
Hvor mye
50 000 - 400 000 kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Nasjonale og regionale organisasjoner
Søknadsfrist
Neste frist
15. nov. 2019

Om støtteordningen

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Støtteordningens formål er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. En vesentlig del av potten skal gå til prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfristene er 15. november og 1. mai hvert år. Organisasjonene kan levere søknad i begge søknadsrundene, men hver søker kan levere maksimalt 2 søknader i hver runde. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hva støtter vi?

Prosjekter som kan få støtte må være ett definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen for tiltaket. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året. 

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.
  • Søknader som bidrar til økt mangfold i organisasjonen.
  • Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner/grupper.

Sjekk om du kan søke om støtte

Jeg søker på vegne av

Er organisasjonen din registrert i frivillighetsregisteret?

Jeg søker om støtte til

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Kontaktperson og saksbehandler

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp