ForsidenStøtteordningerLNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Søknadsbeløp
Hvor mye
50 - 400 000 kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Nasjonale og regionale organisasjoner
Søknadsfrist
Neste frist
15. nov. 2019

Om støtteordningen

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Støtteordningens formål er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. En vesentlig del av potten skal gå til prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfristene er 15. november og 1. mai hvert år. Organisasjonene kan levere søknad i begge søknadsrundene. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Om organisasjonen ikke har bruker til søknadsportalen, må ny bruker registreres gjennom dette skjemaet. 

Hva støtter vi?

Prosjekter som kan få støtte må være ett definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen for tiltaket.

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.
  • Søknader som bidrar til økt mangfold i organisasjonen.
  • Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner/grupper.

Se oversikt over tildelinger i hovedrunden i 2019. Kanskje blir dere inspirert til å gjennomføre et prosjekt i egen organisasjon.

Hva er egentlig Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger og ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge.

Dette har resultert i støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv, som LNU forvalter på vegne av Kulturdepartementet. 

Sjekk om du kan søke om støtte

Jeg søker på vegne av

Er organisasjonen din registrert i frivillighetsregisteret?

Jeg søker om støtte til

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Kontaktperson og saksbehandler

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp