ForsidenStøtteordningerAktivitetsstøtta – Herreløs arv

Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

Aktivitetsstøtta - Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Søknadsbeløp
Hvor mye
50 000 - 300 000 kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Nasjonale og regionale organisasjoner
Søknadsfrist
Neste frist

Om støtteordningen

Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 300 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Støtteordningens formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. 

Søknadsfristen er 15.november for prosjekter med oppstart påfølgende år. 

LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hva støtter vi?

Prosjekter som kan få støtte må være et definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen for tiltaket.  

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.
  • Søknader som bidrar til bred deltakelse og økt mangfold i organisasjonen.

Sjekk om du kan søke om støtte

Jeg søker på vegne av

Er organisasjonen din registrert i frivillighetsregisteret?

Jeg søker om støtte til

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs nye søknadsportal.
Dersom du har spørsmål knyttet til korona, se egen ressursside her. Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen for spesifikke avklaringer.

Kontaktperson og saksbehandler

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp