ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjon

DNT ung er en av organisasjonene som får støtte til lokal aktivitet gjennom Frifond organisasjon. Her er Vendela Sigvartsen, Agnes Sørbø og Hanna Liavaag Christoffersen på tur i mai 2016. Foto: DNT / Marius Dalseg Sætre

Frifond organisasjon

Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet.

Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag. Søknadsfristen er 15. april. 

Hvem kan søke om støtte? 

Organisasjoner som skal søke om støtte må være nasjonale, frivillige og demokratiske, samt drive med barne- og ungdomsarbeid. Organisasjonen behøver ikke være medlem av LNU for å søke om støtte.

For å kunne få støtte må organisasjonen ha minst fem tellende lokallag fordelt på to fylker eller mer og 200 eller flere tellende medlemmer.

Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag, for eksempel diagnoseorganisasjoner eller organisasjoner for etniske grupper, må ha minst to tellende lokallag i to fylker og 100 tellende medlemmer eller flere. 

Hvis organisasjonen er for liten til å søke Frifond organisasjon, kan lokallagene søke direkte støtte fra Frifond barn og unge.

Hvordan går vi fram videre?

 • Se gjennom innføringsvideoene som ligger under Ofte stilte spørsmål.
 • Søknaden leveres gjennom LNUs søknadsportal innen 15. april. 
 • Sjekk at både den som skal sende inn søknaden, samt organisasjonen, har opprettet egen bruker i søknadsportalen. Spør saksbehandler dersom du trenger hjelp til dette. 
 • Les gjennom Ti tips til deg som skal søke Frifond organisasjon
 • Ta en grundig kikk på retningslinjene. Retningslinjene er reglene for støtteordningen, og alle organisasjoner som får støtte gjennom Frifond organisasjon forplikter seg til å følge alle retningslinjene: 
  • Hvis du lurer på om organisasjonen din kan få støtte, må du ta en grundig kikk på punkt 2 og 3 – Hvem kan og hvem kan ikke få støtte
  • Lurer du på hva som regnes som tellende medlem og tellende lokallag, må du ta en grundig kikk på punkt 8- Definisjoner
  • Lurer du på hva som må med i søknaden, må du sjekke ut punkt 7- Formelle krav til søknaden
 • Sliter du med å forstå hva som står i retningslinjene? Sjekk ut ordlista vi har laget.
 • Lurer du på hva som må med i en rapport fra lokallag til sentralleddet i organisasjonen? Her finner du en oversikt. 
 • Trenger du mal for årsrapport for lokallagene? Se nederst på denne siden
 • Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her eller under Ofte stilte spørsmål, ta kontakt med saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden. 

Tidslinje for Frifond organisasjon

Hver Frifond organisasjon-syklus strekker seg over rundt et og et halvt år. Her er de viktige tidsfristene man må forholde seg til:

 • Støtteordningen åpner for søknader
 • Søknadsfrist
 • Hvor mye dere får i tilskudd offentliggjøres. Dere må signere tilsagnsbrev før dere kan få utbetalt pengene
 • Frist for å signere tilsagnsbrev
 • Frist for utbetaling av støtte til lokallagene
 • Frist for å levere rapport til LNU
 • Lokallagene må ha brukt opp de tildelte midlene (som de fikk utbetalt senest 31. desember)

Her finner du retningslinjene for støtteordningen

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, se egen ressursside her. Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen for spesifikke avklaringer.

Kontaktperson og saksbehandler

 • Johanne Halsnes Århus

  Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon

  23 31 05 88
  johanne@lnu.no

Topp