ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonOm bruk av midler til sentral aktivitet

Om bruk av midler til sentral aktivitet

I punkt 4 i retningslinjene står setningene: «Sentralleddet kan ikke legge føringer for lokallagenes bruk av midler» og «Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.» Dette er en videreføring av punktets første to setninger, som er: «Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med i organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.»  

Hovedprinsippet er at Frifond-midlene skal gå til lokal aktivitet, og lokallagene selv skal bestemme hva midlene skal brukes til, innenfor de rammene som er gitt av retningslinjene fra organisasjonen og LNU.  

Frifond-midler skal ikke brukes til å finansiere driften av organisasjonenes sentralledd, det er det andre støtteordninger som har til formål. Tilbakeføring av midler og finansiering av sentrale aktiviteter forstås her som at organisasjonen bevisst legger opp til en bruk av Frifond-midler som er i strid med ordningens formål. Det er likevel ikke et totalforbud mot at Frifond-midler går fra lokallag til sentralledd, da dette i noen tilfeller kan være i tråd med ordningens formål.  

Unntakene kan deles inn i to:  

De kan gjelde lokallagene, for eksempel dersom lokallaget er lite, sårbart eller dårlig stilt økonomisk, og trenger kursing eller input som de kan få på det spesifikke arrangementet. 

Eller de kan gjelde arrangementene, at det enkelte arrangementet er et unntak fra organisasjonens vanlige drift og virke, for eksempel et eget kurs om hvordan lage trygg aktivitet med hensyn til korona. 

Lokallagene må kunne argumentere for hvordan arrangementet bidrar til å styrke lokallagets aktivitet, og sentralleddet må kunne vise til hvordan dette er et unntak fra vanlig praksis. Sentralleddet skal ikke oppfordre eller pålegge lokallaget å bruke Frifond-midlene sine på dette, lokallaget må selv ha bestemt at dette er noe de ønsker. 

 

Topp