ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonSlik rapporterer du

Slik rapporterer du

Her er en rask guide til rapportering i Frifond organisasjon.

Denne fremgangsmåten er for organisasjonenes sentralledd som skal rapportere til LNU for tilskuddet mottatt i 2021 fra Frifond organisasjon.  

Rapportfrist er 01. mars 2022, og det vil som hovedregel ikke bli gitt utsettelser på denne fristen. Rapporten kan gjerne leveres tidligere.  

Rapporten skal leveres av deg som er kontaktperson på søknaden. Du trenger dermed ikke være daglig leder eller styreleder for å kunne levere rapport. Ta kontakt med saksbehandler dersom dere ønsker at juridisk ansvarlig på søknaden skal levere rapporten istedenfor.  

Rapportskjemaet finner du inne på søknaden, under fanen «Andre valg». Oppgaven heter «Skrive sluttrapport». Når det er 14 dager igjen til rapportfrist, vil oppgaven åpne seg automatisk. Du vil da finne den under «Mine oppgaver».   

Før du fyller ut rapporten, kan du gjerne lese over tilsagnsbrevet en gang til. Dette er kontrakten mellom din organisasjon og LNU, og her står alt organisasjonen har forpliktet seg til ved å motta Frifond-midler. Signert tilsagnsbrev finner du ved å gå inn på søknaden, trykke på fanen «Arbeidsflyt» og deretter på oppgaven «Akseptere vedtak». Der ligger tilsagnsbrevet som et vedlegg. Du vil også finne tilsagnsbrevet under fanen «Vedlegg» inne på søknaden deres. 

Fremgangsmåte for rapportlevering 

  • Åpne oppgaven «Skrive sluttrapport» 
  • Fyll inn totalt tildelte Frifond-midler per fylke i feltene som heter «Sum tildelt (navn på fylke)». Husk å inkludere eventuelle restmidler som dere har fått godkjent overført til utdeling i 2021.  
  • Fyll inn antall lokallag per fylke som har fått tildelt Frifond-midler i feltene som heter «Antall lokallag i (navn på fylke) som har mottatt tilskudd» 
  • Sjekk om din organisasjon hadde restmidler i fjorårets rapport. Dette sjekker du ved å gå inn på 2020-søknaden deres, trykke på fanen «kommunikasjon» og åpne meldingen «Rapport godkjent». Der står det om dere fikk overført restmidler til 2021, eller om dere ønsket å betale restmidlene tilbake til LNU. Hvis restmidlene ble godkjent overført, skal beløpet fylles inn i feltet «Rest på egen konto fra forrige år». Hvis det ikke står noe om restmidler der, eller dersom dere ønsket å betale de tilbake til LNU, skriver dere 0 i samme felt. 
  • Fyll inn restmidler fra lokallagene i feltet «Rest fra lokallagene». Dette er restmidler lokallagene har betalt tilbake til sentralleddet, og som dere enten har delt ut igjen etter å ha fått det godkjent av LNU, eller har stående på konto.
  • Fyll inn summen din organisasjon har tatt ut i administrasjonsandel i feltet «Sum brukt til administrasjon»Det er mulig å ta opp til 5 % i administrasjonsandel, ifølge punkt 6 i retningslinjene. Det kan ikke tas administrasjonsandel av overførte restmidler 
  • Glem renteinntektene – de kan dere beholde! 
  • Feltet «Rest på konto» viser hvor mye organisasjonen din har igjen i eventuelle restmidler. Hvis dette er et positivt beløp, får du spørsmålet «Ønsker dere å søke om å overføre restmidlene dere har på konto?». Her oppgir du om dere ønsker å betale restmidlene tilbake til LNU, eller om dere vil søke om å få beløpet overført til utdeling i 2022. På grunn av korona-situasjonen kommer LNU til å være ekstra fleksibel med hvilke beløp som godkjennes overført.  
  • Skriv et eksempel på en konkret aktivitet Frifond-midlene har gått til. Her skal du skrive om en helt konkret aktivitet, og du kan gjerne ta eksempler direkte fra dine lokallags rapporter 
  • Legg ved ett eller flere bra bilder av denne aktivitetenNavn på fotograf fylles inn i eget felt.  

NB: Husk å spør om tillatelse til å bruke bildet, både av personene på bildet og fotografen. Bekreftelse på samtykke skal oppgis nederst i rapporten. Bildene kan bli brukt i Frifond organisasjon sin rapport til Kulturdepartementet, i nettsaker og på sosiale medier.  

Behandling av rapporten 

Rapportene vil bli behandlet fortløpende. Etter at rapporten er godkjent, vil saksbehandlingen for det året være avsluttet. Du kan da starte med å forberede neste års søknad, som har søknadsfrist 15. april 2022.  

Hvis du har oppgitt at dere ønsker å betale tilbake restmidler, vil du få tilsendt en egen melding med betalingsinformasjon når rapporten er ferdigbehandlet. Dette gjelder også dersom søknaden om overføring av midler ikke godkjennes.  

LNU vil ikke dekke et eventuelt «underskudd» av Frifond-midler.  

 

Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål rundt utfyllingen av rapporten, om restmidler eller annet. 

Lykke til! 

 

Oppdatert 15.11.21

Kontaktpersoner

Topp