ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonSlik rapporterer du

Slik rapporterer du

Her er en rask guide til rapportering i Frifond organisasjon.

Denne fremgangsmåten er for organisasjonenes sentralledd som skal rapportere til LNU for tilskuddet mottatt i 2020 fra Frifond organisasjon.  

Rapportfrist er 01. mars 2021, og det vil som hovedregel ikke bli gitt utsettelser på denne fristen. Rapporten kan gjerne leveres tidligere.  

Nytt av året er at rapporten leveres av deg som er kontaktperson på søknaden. Man trenger dermed ikke være daglig leder eller styreleder for å kunne levere rapport. Ta kontakt med saksbehandler dersom dere ønsker at juridisk ansvarlig på søknaden skal levere rapporten istedenfor.  

Rapportskjemaet finner du inne på søknaden, under fanen «Andre valg». Oppgaven heter «Skrive sluttrapport». Når det er 14 dager igjen til rapportfrist, vil oppgaven åpne seg automatisk. Du vil da finne den under «Mine oppgaver».   

Før du fyller ut rapporten, kan du gjerne lese over tilsagnsbrevet en gang til. Dette er kontrakten mellom din organisasjon og LNU, og her står alt organisasjonen har forpliktet seg til ved å motta Frifond-midler. Signert tilsagnsbrev finner du ved å gå inn på søknaden, trykke på fanen «Arbeidsflyt» og deretter på oppgaven «Akseptere vedtak». Der ligger tilsagnsbrevet som et vedlegg.  

 

Fremgangsmåte for rapportlevering 

 

  • Åpne oppgaven «Skrive sluttrapport» 
  • Fyll inn totalt tildelte Frifond-midler per fylke i feltene som heter «Sum tildelt (navn på fylke)». Husk å inkludere eventuelle restmidler som dere har fått godkjent overført til utdeling i 2020.  
  • Fyll inn antall lokallag per fylke som har fått tildelt Frifond-midler i feltene som heter «Antall lokallag i (navn på fylke) som har mottatt tilskudd» 
  • Sjekk om din organisasjon hadde restmidler nederst i rapporten for fjorårets søknad. Hvis disse ble godkjent overført til 2020, skal beløpet fylles inn i feltet «Rest på egen konto fra forrige år». Ta kontakt med saksbehandler dersom du ikke har lagret en egen versjon av rapporten, siden den gamle søknadsportalen er stengt.  
  • Fyll inn restmidler fra lokallagene i feltet «Rest fra lokallagene». Dette er restmidler lokallagene har betalt tilbake til sentralleddet, og som dere enten har delt ut igjen, eller har stående på konto. Dette inkluderer også restmidler som ble søkt overført til utdeling i 2020 uten å forlate lokallagenes konto (eget unntak i 2020). 
  • Fyll inn summen din organisasjon har tatt ut i administrasjonsandel i feltet «Sum brukt til administrasjon»Det er mulig å ta opp til 5 % i administrasjonsandel, ifølge punkt 6 i retningslinjene. Det kan ikke tas administrasjonsandel av overførte restmidler 
  • Glem renteinntektene – de kan organisasjonen beholde! 
  • Feltet «Rest på konto» viser hvor mye organisasjonen har igjen i eventuelle restmidler. Hvis dette er et positivt beløp, får du spørsmålet «Ønsker dere å søke om å overføre restmidlene dere har på konto?». Her oppgir du om dere ønsker å betale restmidlene tilbake til LNU, eller om dere vil søke om å få beløpet overført til utdeling i 2021. På grunn av korona-situasjonen kommer LNU til å være ekstra fleksibel med hvilke beløp som godkjennes overført.  
  • Skriv et eksempel på en konkret aktivitet Frifond-midlene har gått til. Her skal du skrive om en helt konkret aktivitet, og du kan gjerne ta eksempler direkte fra dine lokallags rapporter 
  • Legg ved ett eller flere bra bilder av denne aktivitetenNavn på fotograf fylles inn i eget felt.  

NB: Husk å spør om tillatelse til å bruke bildet, både av personene på bildet og fotografen. Bekreftelse på samtykke skal oppgis nederst i rapporten. Bildene kan bli brukt i Frifond organisasjon sin rapport til Kulturdepartementet, i nettsaker og på sosiale medier.  

Behandling av rapporten 

Rapportene vil bli behandlet fortløpende. Etter at rapporten er godkjent, vil saksbehandlingen for det året være avsluttet. Du kan da starte med å forberede neste års søknad, som har søknadsfrist 15. april 2021.  

Hvis du har oppgitt at dere ønsker å betale tilbake restmidler, vil du få tilsendt en egen melding med betalingsinformasjon når rapporten er ferdigbehandlet. Dette gjelder også dersom søknaden om overføring av midler ikke godkjennes.  

LNU vil ikke dekke et eventuelt «underskudd» av Frifond-midler.  

 

Ikke nøl med å ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål rundt dette. Lykke til 

 

Kontaktpersoner

Topp