ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Slik går du fram for å søke om midler gjennom Frifond organisasjon.

Både søknad og rapport skal leveres gjennom LNUs søknadsportal. Søknadsfristen er 15. april 2019. Frist for å levere rapport er 1. februar 2019 (for 2018). For 2019 er rapporteringsfristen 01. mars 2020. 

Hvis din organisasjon er nysgjerrig på Frifond organisasjon, kan dere ha et innledende møte med saksbehandler, som står oppgitt som kontaktperson nederst på denne siden. Vi anbefaler å ha et slikt møte minst to måneder før søknadsfristen 15. april.

Her finner du retningslinjene for støtteordningen

Krav til søknaden

Alle organisasjoner må levere egne interne retningslinjer for Frifond organisasjon. Kravet til disse finnes i § 8.10 i retningslinjene for Frifond organisasjon.

Organisasjoner med kollektivt medlemskap skal levere oversikt over medlemmer og lokallag etter avtale med LNU.

Sjekkliste for søknad

Søknadsskjema:

  • Er tallene fra rett grunnlagsår?
  • Fikk vi noen forutsetninger i vedtaket i fjor som måtte følges opp til i år?
  • Har vi fått andre tilbakemeldinger i løpet av året, for eksempel på oppfølgningsbesøk, som må følges opp i år?

Retningslinjer:

  • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år? 
  • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet?
  • Er alle punktene i § 10.10 i retningslinjene oppfylt?
  • Har vi både dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?

Tilgang og signering av akseptskjema

Daglig leder og styreleder, eller personer med tilsvarende verv, skal ha tilgang til søknadsportalen. Det er disse vervene som kan oppdatere kontaktinformasjonen og tilegne andre personer innad i organisasjoner tilgang. Det er viktig at denne kontaktinformasjonen alltid er oppdatert. Søknaden og rapporten kan bare leveres av enten daglig leder eller styreleder. Om det er en annen stilling som har det daglige ansvaret for Frifond organisasjon, må likevel søknaden og rapporten sendes inn av generalsekretær og styreleder.

Akseptskjemaet må signeres av daglig leder og styreleder. Verifiseringskoden er personlig og blir sendt til den private bostedsadressen.

Rapportering

Daglig leder eller styreleder skal rapportere om organisasjonens forvaltning av Frifond-midler via søknadsportalen. Rapporten for midler mottatt i 2018 skal leveres senest 1. februar 2019. 

Innen 1. februar skal sentralleddet levere en rapport med oversikt over hvor mange lokallag som har fått midler, hvilke fylker disse er i og hvor mye penger som har blitt fordelt. Lokallagene skal også levere en rapport til organisasjonen, men hva skal egentlig stå i den rapporten? Mer om det her

I tillegg til dette skal organisasjonen opplyse om hvor mye penger som har blitt tatt ut av administrasjonsandel (maks 5 prosent) og eventuelle restmidler fra forrige tilsagnsår. Restmidlene er altså de midlene som organisasjonen har søkt om få overført fra fjoråret til årets tildeling. Av disse restmidlene kan det ikke trekkes administrasjonsandel.

En kort tekst og minst ett høyoppløslig bilde skal leveres sammen med rapporten for å vise et eksempel på hva pengene har blitt brukt til. Aktiviteten må ha funnet sted i tilsagnsåret. Dere oppfordres til å informere LNU om bildene kan brukes til markedsføring av støtteordningen eller ikke.

Hvis organisasjonen ikke har fått delt ut alle tildelte midler, vil dette bli summert i slutten av rapporten. Dette er også restmidler, men er da restmidler som gjenstår etter utdeling av Frifond-midler for innværende tilsagnsåret. Disse restmidlene kan organisasjonen søke LNU om å få overført til neste tilsagnsår. Dette søkes om ved å sende en melding til saksbehandler via søknadsportalen.

Kontaktperson

Topp