ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Slik går du fram for å søke om midler gjennom Frifond organisasjon.

Både søknad og rapport skal leveres gjennom LNUs søknadsportal. Søknadsfristen er 15. april 2017. Frist for å levere rapport er 15. januar 2018

Hvis din organisasjon er nysgjerrig på Frifond organisasjon, kan dere ha et innledende møte med saksbehandler, som står oppgitt som kontaktperson nederst på denne siden. Vi anbefaler å ha et slikt møte minst to måneder før søknadsfristen 15. april.

Krav til søknaden

Alle organisasjoner må levere en særattestasjon fra revisor sammen med søknaden som bekrefter grunnlagstallene. Hvis din organisasjon søker om nasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget, kan samme særattestasjon leveres. Organisasjoner som ikke gjør dette må levere egen særattestasjon utformet etter LNUs mal.

Revisor må få utdelt følgende dokumenter (du finner de lenger ned på siden):

 • Skjema for særattestasjonen
 • Veileder til særattestasjonen
 • Retningslinjer for Frifond organisasjon

I tillegg skal organisasjonen levere egne interne retningslinjer for Frifond organisasjon. Kravet til disse finnes i § 10.10 i retningslinjene for Frifond organisasjon.

Organisasjoner med kollektivt medlemskap skal ikke levere særattestasjon på grunnlagstall. De skal i stedet levere oversikt over medlemmer og lokallag etter avtale med LNU.

Sjekkliste for søknad

Søknadsskjema:

 • Stemmer antall tellende medlemmer med tallene i revisorattesten?
 • Er tallene fra rett grunnlagsår? (2015)
 • Fikk vi noen forutsetninger i vedtaket i fjor som måtte følges opp til i år?
 • Har vi fått andre tilbakemeldinger i løpet av året, for eksempel på oppfølgningsbesøk, som må følges opp i år?

Særattestasjon:

 • Er særattestasjonen for rett søknadsår (2015)?
 • Har revisor krysset av for å ha satt seg inn i retningslinjene?
 • Har revisor krysset av i alle rutene?
 • Har revisor funnet avvik?
 • Er disse i så fall kommentert?

Retningslinjer:

 • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år (2017)?
 • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet?
 • Er alle punktene i § 10.10 i retningslinjene oppfylt?
 • Har vi både dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?

Tilgang og signering av akseptskjema

Daglig leder og styreleder, eller personer med tilsvarende verv, skal ha tilgang til søknadsportalen. Det er disse vervene som kan oppdatere kontaktinformasjonen og tilegne andre personer innad i organisasjoner tilgang. Det er viktig at denne kontaktinformasjonen alltid er oppdatert. Søknaden og rapporten kan bare leveres av enten daglig leder eller styreleder. Om det er en annen stilling som har det daglige ansvaret for Frifond organisasjon, må likevel søknaden og rapporten sendes inn av generalsekretær og styreleder.

Akseptskjemaet må signeres av daglig leder og styreleder. Verifiseringskoden er personlig og blir sendt til den private bostedsadressen.

Rapportering

Daglig leder eller styreleder skal rapportere om organisasjonens forvaltning av Frifond-midler via søknadsportalen. Rapporten for midler fra Frifond organisasjon for 2017, skal leveres senest 15. januar 2018.

Innen 15. januar skal sentralleddet levere en rapport med oversikt over hvor mange lokallag som har fått midler, hvilke fylker disse er i og hvor mye penger som har blitt fordelt.

I tillegg til dette skal organisasjonen opplyse om hvor mye penger som har blitt tatt ut av administrasjonsandel (maks 5 prosent) og eventuelle restmidler fra forrige tilsagnsår. Restmidlene er altså de midlene som organisasjonen har søkt om få overført fra fjoråret til årets tildeling. Av disse restmidlene kan det ikke trekkes administrasjonsandel.

En kort tekst og minst ett høyoppløslig bilde skal leveres sammen med rapporten for å vise et eksempel på hva pengene har blitt brukt til. Aktiviteten må ha funnet sted i tilsagnsåret. Dere oppfordres til å informere LNU om bildene kan brukes til markedsføring av støtteordningen eller ikke.

Hvis organisasjonen ikke har fått delt ut alle tildelte midler, vil dette bli summert i slutten av rapporten. Dette er også restmidler, men er da restmidler som gjenstår etter utdeling av Frifond-midler for innværende tilsagnsåret. Disse restmidlene kan organisasjonen søke LNU om å få overført til neste tilsagnsår. Dette søkes om ved å sende en melding til saksbehandler via søknadsportalen.

Kontaktperson

Topp