ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonSlik søker du om støtte

Slik søker du om støtte

Slik går du fram for å søke om midler gjennom Frifond organisasjon.

Søknad skal leveres gjennom LNUs søknadsportal. Søknadsfristen er 15. april 2021

Hvis din organisasjon er nysgjerrig på Frifond organisasjon, kan dere ha et innledende møte med saksbehandler, som står oppgitt som kontaktperson nederst på denne siden. Vi anbefaler å ha et slikt møte minst to måneder før søknadsfristen 15. april.

Her finner du retningslinjene for støtteordningen

Krav til søknaden

Alle organisasjoner må levere egne interne retningslinjer for Frifond organisasjon. Kravet til disse finnes under punkt 6 i retningslinjene for Frifond organisasjon.

Organisasjoner med kollektivt medlemskap skal levere oversikt over medlemmer og lokallag etter avtale med LNU.

Sjekkliste for søknad

Søknadsskjema:

  • Er tallene fra rett grunnlagsår?
  • Fikk vi noen forutsetninger i vedtaket i fjor som måtte følges opp til i år?
  • Har vi fått andre tilbakemeldinger i løpet av året, for eksempel på oppfølgningsbesøk, som må følges opp i år?

Retningslinjer:

  • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år? 
  • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet?
  • Er alle punktene under punkt 6 i retningslinjene oppfylt?
  • Har vi både dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?

Tilgang og signering av tilsagnsbrev

  • Tilsagnsbrevet må signeres av juridisk ansvarlig i søknadsportalen, denne rollen skal innehas av daglig leder/generalsekretær eller den styret bemyndiger.
  • Tilsagnsbrevet signeres med BankID.

 

Kontaktperson

Topp