ForsidenStøtteordningerFrifond Stem!

Frifond Stem!

Frifond Stem er en midlertidig støtteordning for barn og ungdom som ønsker å engasjere andre unge gjennom prosjekter som setter fokus på stortingsvalget 2021.

Søknadsbeløp
Hvor mye
inntil 50 000 kr
Hvem kan søke?
Hvem søker
lokallag og grupper
Søknadsfrist
Neste frist

Om støtteordningen  

Frifond Stem er en midlertidig prosjektstøtteordning som gir støtte til lokale frivillige barne- og ungdomsprosjekter som har som har mål om å mobilisere unge under 26 år til å engasjere seg ved stortingsvalget i september 2021.   

Prosjektet er en del av Frifond, som er finansiert med midler fra overskuddet til Norsk Tipping. 2,5 millioner kroner skal utdeles til prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være et stand-up show, en debatt, et seminar, en kampanje, en demonstrasjon, en konsert, en musikkonkurranse, en film, en stand, eller noe annet. Et prosjekt kan få inntil 50 000 kroner. En søkergruppe kan kun få støtte til ett prosjekt fra Frifond Stem. En organisasjon sine lokallag kan samlet få maksimalt femten prosent av midlene som er tilgjengelig til utdeling i støtteordningen. 

Søknader mottas og behandles løpende mellom 1. mai og 15. august. Ordningen har begrensede midler og deler ut penger til det er tomt, så det lønner seg å være tidlig ute!   

Hvem kan få støtte?  

Dette er en støtteordning for ungdomsråd, lokale frittstående barne- og ungdomsgrupper, og lokallag i en organisasjon som har fått støtte fra Frifond organisasjon i 2021. Dere må være minst tre personer, dere må være under 26 år og dere må basere prosjektet deres på frivillig innsats. Det vil si at dere ikke kan få lønn eller honorar for den jobben dere gjør med prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres lokalt. Det betyr at den må skje i den eller de kommunene dere bor i. I tillegg må prosjektet ha lokal forankring. Det må være den lokale søkergruppa som selv som har bestemt at de vil gjennomføre prosjektet.

Er dere et ungdomsråd? Husk at dere må søke selv og ikke gjennom en ansatt i kommunen. 

Politiske ungdomspartier kan ikke få støtte fra Frifond Stem.  

Gruppa kan få støtte fra Frifond Stem selv om dere har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i 2021. Gruppa kan også få støtte fra andre Frifond-ordninger selv om dere har fått støtte fra Frifond Stem.  
 
LNU ønsker et mangfold av prosjekter, og oppfordrer derfor alle grupper og organisasjoner til å søke.  

Hva støtter vi?  

For å få støtte må prosjektet:  

  • ha som mål å mobilisere personer under 26 år til å engasjere seg ved stortingsvalget i 2021.  

Det vil si at du må kunne forklare på en god måte hvorfor prosjektet ditt kommer til å få andre unge under 26 år til å engasjere seg i Stortingsvalget  

  • være gjennomført innen stortingsvalget i 2021, 13. september 2021  
  • være partipolitisk uavhengig.   

Det betyr uavhengighet fra politiske partier. Dette betyr blant annet at om du skal ha en debatt, så må innlederne komme fra flere sider av det politiske spekteret.   

  • være for og med barn og ungdom. Barn og unge må selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet.  
  • organiseres og gjennomføres med frivillig innsats fra søkergruppas medlemmer  
  • gjennomføres i lokalmiljøet, dvs. deres egen hjemkommune.
  • ha lokal forankring. Det må være den lokale søkergruppa som selv som har bestemt at de vil gjennomføre prosjektet.      

 

Kontaktpersoner

Topp