ForsidenStøtteordningerKulturstøttaSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Kulturstøtta? Her er en rask guide.

Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

Søknadsfrister

Det er to tildelingsrunder hvert år. Søknadsfristene er 1. februar  og 15. mai. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I begge disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres inneværende år.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende. 

Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på. 

Nederst på denne siden finner du også en lenke til et Word-dokument som kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Kulturstøtta.

Her kan dere lese saksbehandlers tips til søknadsskrivingen.

Behandling av søknaden

Alle søknader blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene.

Søkere vil få svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfristen. 

Etter behandling av søknaden

Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt. 

Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her. 

Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.  

Rapporten

Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du for nedlasting nederst på hovedsiden om støtteordningen.

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd på over 100 000 kroner må levere særskilt revisjonsattest av registrert/statsautorisert revisor etter gjeldende standarder for prosjektrevisjon. Denne må lastes opp i søknadsportalen ved rapportering sammen med signert prosjektregnskap (det som revisor mottok). En særskilt revisjonsattest skal være etter standard ISA 805. 

Prosjekter som mottar tilskudd på under 100 000 kroner i året kan velge å levere særskilt prosjektrevisjon eller levere utfyllende skyggeregnskap. LNUs mal for skyggeregnskap skal benyttes, og den kan lastes ned nederst på denne siden.

LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Kulturstøtta.

Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.

 

Last ned filer

Kontaktperson

Topp