ForsidenStøtteordningerLNU Bærekraft

LNU Bærekraft

Med den nye støtteordningen LNU Bærekraft støttes bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsbeløp
Hvor mye
Opp til 75.000
Hvem kan søke?
Hvem søker
Landsdekkende organisasjoner
Søknadsfrist
Neste frist

Om støtteordningen 

LNU har inngått en femårig avtale med Norad til en satsning på bærekraft i organisasjonene. En del av denne satsningen er LNU bærekraft, en prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge. Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om opptil 75 000 kroner til prosjektene sine.  

Gjennom LNU Bærekraftdeler LNU ut 750 000 kroner til barne- og ungdomsprosjekter per kalenderårStøtteordningen har to søknadsfrister. I 2021 er søknadsfristene 15. mai og 15. september. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene.   

Husk at retningslinjene åpner for unntak fra regelen om at prosjektet skal avsluttes dette kalenderåret. Dere kan altså søke om å få gjennomføre prosjektet i 2022.

Hva støtter vi? 

Støtteordningen gir penger til prosjekter hvor fokuset er en eller flere av FNs bærekraftsmål. Tiltaket kan være internt med mål om å øke kompetansen på globale miljø- og utviklingsspørsmål i organisasjonen, eller være av utadrettet karakter i form av en informasjonskampanje eller lignende.  

Tiltaket må være noen annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år skal i utgangspunktet avsluttes innen utgangen av dette året.  

Vi prioriterer søknadene etter følgende prinsipper:  

 • om prosjektet når bredt ut 
 • god planlegging og realistisk budsjettering 
 • I hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen som fremkommer i søknaden 
 • mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner

Les retningslinjene for LNU Bærekraft her.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende. 

Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

Kontaktpersoner

 • Josefin Ryde

  Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

  91924181
  josefin@lnu.no

Topp