ForsidenStøtteordningerLNU Infostøtta

LNU Infostøtta

Vi støtter prosjekter som øker kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsbeløp
Hvor mye
Opp til 75.000
Hvem kan søke?
Hvem søker
Sentralleddet i organsiasjonen
Søknadsfrist
Neste frist

Om støtteordningen

LNU Infostøtta (tidligere LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør) er en støtteordning for alle demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Sentralleddet i organisasjonen kan søke om inntil 75.000 kroner til et prosjekt. Om dere er to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100.000 kroner per prosjekt. Organisasjoner kan søke om støtte til flere prosjekter i året.

LNU forvalter pengene på vegne av Norad.

Fristene for søke våren 2020 er: 1. februar og 1. mai. 

Fristene høsten 2020 (såfremt det er midler igjen) er: 1. september og 20. november.

Hva støtter vi?

Vi støtter informasjonstiltak om globale miljø- og utviklingsspørsmål som skal gjennomføres i Norge. Globale miljø- og utviklingsspørsmål er temaer som påvirker våre samfunn – uavhengig av hvor i verden vi bor. Problemene og utfordringene i ulike deler av vår globaliserte verden er tett knyttet til hverandre og påvirker dermed hverandre. Aktuelle temaer kan for eksempel være flyktninger, fattigdom, klima, skatt, gjeld eller FNs bærekraftsmål. Søkere oppfordres til å la synspunkter fra andre land og kulturer enn den norske/vestlige, komme frem i prosjektetHvis prosjektet innebærer reising, må informasjonstiltakene i Norge være tydelig beskrevet i søknaden.  Informasjonsprosjekter kan være interne eller eksterne av karakter. Det betyr at prosjektet kan henvende seg til en ekstern målgruppe utenfor organisasjonen, og/eller en intern målgruppe i organisasjonen med mål om å øke kompetansen på det aktuelle temaet internt i organisasjonen.

Det er ikke mulig å få støtte til å informere om egne bistandsprosjekter. Organisasjoner som har egne rammeavtaler med Norad kan heller ikke søke om støtte, med mindre de går sammen med en annen organisasjon som ikke har rammeavtale.

Her kan du lese mer om lure tips før du sender inn søknaden. 

Sjekk om du kan søke om støtte

Jeg søker på vegne av

En organisasjonen din en frivillig og demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon?

Jeg søker om støtte til

Handler prosjektet deres om et globalt miljø- og utviklingsspørsmål?

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, se egen ressursside her. Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen for spesifikke avklaringer.

Topp