ForsidenStøtteordningerLNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Vi støtter prosjekter som øker kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsbeløp
Hvor mye
Opp til 75.000
Hvem kan søke?
Hvem søker
Sentralleddet i organsiasjonen
Søknadsfrist
Neste frist
1. des. 2019

Om støtteordningen

LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør er en støtteordning for alle demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Sentralleddet i organisasjonen kan søke om inntil 75.000 kroner til et prosjekt. Om dere er to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100.000 kroner per prosjekt. Støtteordningen har løpende søknadsfrist til det er tomt for penger. Organisasjoner kan søke om støtte til flere prosjekter i året.

LNU forvalter pengene på vegne av Norad.

Fristene for søke våren 2019 er: 1. februar, 1. mars, 1. april, 1. mai og 1. juni. 

Fristene høsten 2019 (såfremt det er midler igjen) er: 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. desember.

Hva støtter vi?

Vi støtter informasjonstiltak om globale miljø- og utviklingsspørsmål som skal gjennomføres i Norge. Hvis prosjektet innebærer reising, må informasjonstiltakene i Norge være tydelig beskrevet i søknaden.

Vi prioriterer prosjekter som:

  • har tydelige perspektiver fra land i sør
  • er samarbeidsprosjekter mellom to eller flere barne- og ungdomsorganisasjoner
  • når bredt ut med sitt/sine informasjonstiltak

Det er ikke mulig å få støtte til å informere om egne bistandsprosjekter. Organisasjoner som har egne rammeavtaler med Norad kan heller ikke søke om støtte, med mindre de går sammen med en annen organisasjon som ikke har rammeavtale.

Sjekk om du kan søke om støtte

Jeg søker på vegne av

En organisasjonen din en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon?

Jeg søker om støtte til

Handler prosjektet deres om et globalt miljø- og utviklingsspørsmål?

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Kontaktperson og saksbehandler

  • Josefin Ryde

    Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene og LNU Informasjonsstøtten

    23 31 06 09
    josefin@lnu.no

Topp