ForsidenStøtteordningerLNU Informasjonsstøtten Nord/SørTildelinger fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

NSO og SAIH har gjennom LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør fått støtte til å jobbe videre med Students at risk-programmet. Foto: NSO/SAIH

Tildelinger fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør deler ut penger til informasjonsprosjekter om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Her kan du laste ned en oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Støtteordningen deler ut penger til informasjonstiltak i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. 

I 2016 har blant annet Spire fått penger til å markere verdens matdag, Unge Venstre til sitt prosjekt knytta til minoriteter på flukt og SAIH og NSO har fått støtte til videre arbeid med å få på plass en permanent Students at risk-ordning. 

Vil du og din organisasjon søke om støtte til et kult infoprosjekt? Gjør det gjennom LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør! Les mer om hvordan du søker om støtte her

Kontaktperson

Topp