ForsidenStøtteordningerLNU Informasjonsstøtten Nord/SørTildelinger fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Tildelinger fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør deler ut penger til informasjonsprosjekter om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Her kan du laste ned en oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Støtteordningen deler ut penger til informasjonstiltak i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. 

Vil du og din organisasjon søke om støtte til et kult infoprosjekt? Gjør det gjennom LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Kontaktperson

Topp