LNU > Støtteordninger > LNU Mangfold og inkludering > Tildelinger fra LNU Mangfold og inkludering

Minhaj ungdom fikk støtte fra LNU Mangfold og inkludering for å lage en gigantisk fredskonferanse. Foto: Jarand Ullestad

Tildelinger fra LNU Mangfold og inkludering

Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering.

Kontaktpersoner

Topp