ForsidenStøtteordningerLNU som forvalter

LNU som forvalter

I 2020 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. 

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. I 2020 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping. 

Nærhet til søkerne 

LNU er eid av barne- og ungdomsorganisasjonene. Det gjør oss godt rustet til å nå ut med midlene der de skaper mest aktivitet. Det er representanter fra organisasjoner som faller inn under den enkelte støtteordningens målgruppe som bestemmer hvilke prosjekter som får tilslag på søknadene, gjennom bredt sammensatte tildelingsutvalg. Medlemmene i utvalgene velges årlig. Sammen med kontinuiteten som ligger i sekretariatsapparatet og gjennomsiktighet så langt det lar seg gjøre, bidrar dette også til å gjøre at vår forvaltning av midler oppleves rettferdig for søkerne (Forvaltningsundersøkelsen 2019). 

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke på LNUs støtteordninger. For flere støtteordninger utgjør også ikke-medlemmer den største andelen av støttemottakere. 

 Fra Arbeidsprogrammet 2021-2022

LNU forvalter støtteordninger som understøtter og skaper frivillige og demokratiske fellesskap. Vår nærhet til barne- og ungdomsorganisasjonene lar oss tilpasse forvaltningen til unge frivilliges behov, og sparer dem for tid og krefter til søking og rapportering. LNU vil fortsette arbeidet med å forenkle støtteordningene, og sikre at veiledningen til søkerne bidrar til vekst og utvikling. I perioden skal LNU også jobbe for å nå ut til nye søkergrupper gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid. 

Les mer om LNU som forvalter i årsmeldingen fra 2020.

Topp