ForsidenStøtteordningerLNU som forvalter

LNU som forvalter

I 2019 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 181 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten.

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. I 2019 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 181 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping.

Nærhet til søkerne

LNU er eid av barne- og ungdomsorganisasjonene. Det gjør oss godt rustet til å nå ut med midlene der de skaper mest aktivitet. Det er representanter fra organisasjoner som faller inn under den enkelte støtteordningens målgruppe som bestemmer hvilke prosjekter som får tilslag på søknadene, gjennom bredt sammensatte tildelingsutvalg. Medlemmene i utvalgene velges årlig. Sammen med kontinuiteten som ligger i sekretariatsapparatet og gjennomsiktighet så langt det lar seg gjøre, bidrar dette også til å gjøre at vår forvaltning av midler oppleves rettferdig for søkerne (Forvaltningsundersøkelsen 2019).

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke på LNUs støtteordninger. For flere støtteordninger utgjør også ikke-medlemmer den største andelen av støttemottakere.

Enkelt og rettferdig (Fra Arbeidsprogrammet 2018-2020)

LNU forvalter støtteordninger for å spare organisasjonene for tid og krefter til søking og rapportering, og fordi LNU er best egnet til å forstå og tilpasse forvaltningen til medlemsorganisasjonenes behov. Derfor vil LNU prioritere arbeidet med å forenkle egne støtteordninger, og bygge opp kompetanse på andre støtteordninger som er relevante for våre medlemsorganisasjoner. 

Les mer om LNU som forvalter i årsmeldingen for 2019.

Topp