ForsidenStøtteordningerLNU som forvalterLNUs Tildelingsutvalg

LNUs Tildelingsutvalg

Det er tildelingsutvalgene våre som har ansvaret for å gjøre vedtak om hvilke prosjekter som får støtte og ikke. Hver ordning har eget tildelingsutvalg.

Alle LNUs tildelingsutvalg består av representanter fra ulike organisasjoner, hovedsakelig fra LNUs medlemsorganisasjoner. I tillegg ledes utvalgene av en representant fra LNUs styre, som er valgt inn i styret på vegne av en av LNUs medlemsorganisasjoner. 

Her finner du en oversikt over tildelingsutvalgene våre: 

LNU Aktivitetsstøtta – herreløs arv:

Utvalgets leder: Agnes Skagemo (LNU/ Søndagsskolen)

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Acta – barn og unge i Normisjon, Norges Musikkorps Forbund, Røde Kors, Sunnaasstiftelsen og Norges Blindeforbunds Ungdom. 

LNU Infostøtta

Utvalgets leder: Håvard Skogerbø (LNU/Changemaker) 

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene CISV, Solidaritetsungdommen, Redningsselskapet og Unge Høyre. 

LNU Kultur:

Utvalgets leder: Isa Isene (LNU/Grønn Ungdom) 

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene AKKS, Norges Unge Katolikker, Rød Ungdom og Ung i Kor.  

LNU Mangfold og inkludering: 

Utvalgets leder: Ann Helen Skaanes (LNU/Unge Venstre)

Utvalgets medlemmer kommer fra Skeiv Ungdom, Somalisk forening Harstad og omegn, Norsk Målungdom og Europeisk Ungdom.

Kontaktperson

Topp