ForsidenStøtteordningerLNU som forvalterLNUs Tildelingsutvalg

LNUs Tildelingsutvalg

Det er tildelingsutvalgene våre som har ansvaret for å gjøre vedtak om hvilke prosjekter som får støtte og ikke. Hver ordning har eget tildelingsutvalg.

Alle LNUs tildelingsutvalg består av representanter fra ulike organisasjoner, hovedsakelig fra LNUs medlemsorganisasjoner. I tillegg ledes utvalgene av en representant fra LNUs styre, som er valgt inn i styret på vegne av en av LNUs medlemsorganisasjoner. 

Her finner du en oversikt over tildelingsutvalgene våre: 

LNU Aktivitetsstøtta – herreløs arv:

Utvalgets leder: Agnes Skagemo (LNU/ Søndagsskolen)

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Acta – barn og unge i Normisjon, Norges Musikkorps Forbund, Røde Kors, Sunnaasstiftelsen og Norges Blindeforbunds Ungdom. 

LNU Bærekraft

Utvalgets leder: Håvard Skogerbø (LNU/Changemaker) 

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Norges KFUK-KFUM Speidere, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Norges Unge Venstre, 

LNU Kultur:

Utvalgets leder: Inger-Andrea Østby (LNU/ Norges Musikkorps Forbund) 

Utvalgets medlemmer kommer fra organisasjonene Europeisk ungdom, Frikirkens barn og unge/ Norges Speiderforbund, Ungdom og Fritid og Bandorg. 

LNU Mangfold og inkludering: 

Utvalgets leder: Habiba Stray (LNU/ Hyperion)

Utvalgets medlemmer kommer fra Skeiv Ungdom, Mir-Ung, Norges Speiderforbund, Norges Unge Katolikker og Norsk Solidaritetsungdom. 

Kontaktperson

Topp