StøtteordningerLNU Ukultur

LNU Ukultur

LNU Kultur er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt og spennende kulturprosjekt i egen organisasjon.

Søknadsbeløp
Hvor mye
- kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Søknadsfrist
Neste frist
1. feb. 2018

Om støtteordningen

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 200 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Gjennom LNU Kultur deler vi ut rundt tre millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Støtteordningen har frist 1. februar og 15. mai hvert år. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hva støtter vi?

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for organisasjonen, og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året. 

Vi prioriterer prosjekter som:

  • er nyskapende og har overføringsverdi til medlemmer i egen eller annen organisasjon.
  • legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.
  • bidrar til økt kulturelt mangfold.
  • samarbeider på tvers av organisasjoner eller kulturuttrykk.

Et eksempel på prosjekter vi har støttet det siste året er Folkepedia-prosjektet til Noregs ungdomslag. De har laget opplæringsfilmer innen dans, og delt dem på en egen nettside. Et annet prosjekt som ha fått støtte er KFUK-KFUMs prosjekt YES – Youth Empowerment Studios. De startet et musikkstudio for ungdom på Forandringshuset Grønland i Oslo.

Natur og ungdom fikk støtte fra LNU Kultur for å tilby en rekke kulturaktiviteter på sommerleiren sin i 2017 – blant annet fikk deltakerne muligheten til å være med på glassblåsing.

Sjekk om vi kan støtte deres prosjekt

Jeg søker på vegne av

Er organisasjonen din landsdekkende, demokratisk og frivillig?

Jeg søker om støtte til

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Spørsmål og svar

Hvordan søker vi?

Alle søknader til LNU Kultur skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis dere ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. Dere finner kladd for søknadsskjema nederst på denne siden. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Hva er et prosjekt?

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Kan vi sende inn flere søknader?

En organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. I såfall bør man skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen.Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. I tillegg er det mulig å søke i både hovedrunden og i restmiddelrunden samme år. 

Man kan også søke om støtte til ett prosjekt to år på rad, dersom organisasjonen har et nytt kulturtiltak som man på sikt ønsker å innlemme i organisasjonens drift. Da må det komme tydelig frem i den første søknaden at det er et forprosjekt. Selv om man får støtte til forprosjektet er dette ikke en garanti for at man også får støtte i hovedprosjektet.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Det er et tildelingsutvalg som bestemmer hvilke prosjekter som skal få støtte. Utvalget består av fem representanter fra organisasjonene. Utvalget består i dag av:

  • Unge Venstre (utvalgsleder)
  • Norges Husflidslag
  • Ungdom og Fritid
  • De Unges Orkesterforbund
  • BandOrg

Når søknadsfristen har gått ut vurderes alle søknader opp mot hverandre. De blir da vurdert ut ifra kulturelt innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

Når får vi svar på søknaden vår?

Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

Hvordan signerer jeg akseptskjemaet?

For å signere akseptskjemaet må du være enten daglig leder eller styreleder. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

For å signere akseptskjemaet må du først logge deg inn, deretter må du bruke verifiseringskoden som du har fått tilsendt i posten. Verifiseringskoden er personlig og må derfor sendes til din private adresse. Når denne koden først er brukt en gang varer verifiseringen i to år, og om du skal signere flere akseptskjemaer i den perioden kan du gjøre det uten koden.

Må vi levere revisjonsrapport?

For prosjekter som mottar under 100.000 kroner i tilskudd kan organisasjonen velge om dere vil levere egen revisjonsrapport eller om prosjektet skal inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. Dersom organisasjoner ønsker det siste, må dere levere et utfyllende skyggeregnskap i et standardskjema med forklarende bilagstekst. Dette skjemaet finner dere nederst på denne siden.

Alle prosjekter som mottar mer enn 100.000 kroner i støtte skal levere særskilt revisjonsrapport. Når det leveres særskilt revisjonsrapport skal revisjonen foretas av en godkjent, uavhengig revisor. Da holder det ikke å levere revidert årsregnskap for organisasjonen som helhet. Organisasjonene kan benytte inntil 5.000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Topp