ForsidenStøtteordningerMangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Søknadsbeløp
Hvor mye
Opp til 75 000 kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Organisasjoner og grupper
Søknadsfrist
Neste frist

Om støtteordningen

Målet med Mangfold- og inkluderingsstøtta er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.

Dette er en støtteordning for demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge. 

Mangfold- og inkluderingsstøtta har tre tildelingsrunder i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert prosjekt kan få innvilget inntil 75.000 kroner i støtte. Behandlingstiden av søknader er cirka fire uker. 

Prosjekter som får støtte skal ha som mål å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling hvert år. 

Hva støtter vi?

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en prosjektstøtteordning, og vi støtter derfor kun prosjekter og ikke ordinære aktiviteter eller drift. Det kan søkes om støtte til prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeidet mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge toleranse og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangementer eller aktiviteter. Barn og unge må selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. I søknaden må man vise til aktiv deltakelse blant barn og unge, hvilke konkrete tiltak man vil igangsette og hvordan man skal nå ut til både deltakere og lokalsamfunn.

Søknader som inneholder et eller flere av følgende elementer vil bli prioritert:

 • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering
 • Prosjekter som bidrar til forebygging av radikalisering og ekstremisme
 • Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
 • Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer
 • Prosjekter som er med å utvikle etablerte organisasjoner innen mangfold og inkludering

Sjekk om vi kan støtte deres prosjekt

Jeg søker på vegne av

Jeg søker om støtte til

Handler prosjektet deres om mangfold og inkludering?

Alt rett!
Det var det viktigste! Vi har også noen flere retningslinjer du må lese gjennom om du vil søke. Er du klar til å søke kan du gå videre til LNUs søknadsportal.

Kontaktperson

 • Josefin Ryde

  Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta

  91924181
  josefin@lnu.no

Topp