LNU > Støtteordninger > Hvilken ordning passer for oss?

Hvilken ordning passer for oss?

LNU ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye utfordringer, og administrerer flere nasjonale og internasjonale støtteordninger til dette formålet.

LNU forvalter rundt 150 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Finn støtteordningen som passer for dere

Hva vil du? Hvordan vil du gjøre dette? Støtteordningen for deg
Belyse internasjonale spørsmål eller jobbe sammen med internasjonale aktører Prosjektsamarbeid med partner i Øst-Europa/Balkan LNU Demokratimidlene
Informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør
Organisasjonsutvikling gjennom større prosjekter Gjennomføre kulturtiltak LNU Kultur
Skape økt mangfold LNU Mangfold og inkludering
Øke aktivitet og deltakelse LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv
Lokal aktivitet i lokallag eller i en gruppe Innenfor en nasjonal organisasjon Frifond organisasjon
I en frittstående gruppe Frifond barn og unge
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet Frifond teater
Topp