ForsidenStøtteordningerSlik søker du om støtte fra en av våre støtteordninger

Slik søker du om støtte fra en av våre støtteordninger

Slik bruker du LNUs søknadsportal for å sende inn en søknad om å få penger til ditt prosjekt eller din organisasjon.

Alle søknader om støtte fra en av LNUs støtteordninger skal leveres gjennom søknadsportalen vår. 

Slik søker du om støtte:

Her er en trinnvis forklaring på hvordan dere kan søke om støtte fra en av LNUs støtteordninger, hva som skjer hvis dere får innvilget støtte og hvordan dere skal rapportere. 

 • Les retningslinjene nøye. Dersom søknaden deres ikke er innenfor retningslinjene eller områdene støtteordningen gjelder for, vil dere ikke få støtte til prosjektet. Retningslinjene for støtteordningen finner du på støtteordningens hovedside. 
 • Gå til søknadsportalen. Om du ikke har brukernavn og passord må du klikke på Opprett bruker øverst i høyre hjørne. Deretter må du koble deg til en organisasjon. Om noen har koblet seg til samme organisasjon tidligere vil du kunne søke den opp blant allerede registrerte organisasjoner. Om du er den første som kobler deg til organisasjonen velger du det nederste alternativet og oppretter ny organisasjon. Når du er logget inn i søknadsportalen klikker du på Søk her og velger den støtteordningen du skal søke på. En person kan også koble seg til flere organisasjoner uten å opprette flere brukere. Når du er logget inn klikker du på navnet ditt øverst til høyre, og rediger brukerprofil og videre på fanen som heter Organisasjon. Der kan du på samme måte søke opp flere organisasjoner din bruker skal kobles til. 
 • Fyll ut søknadsskjemaet. Det er viktig at dere fyller ut så mye som mulig i søknadsskjemaet slik at vi får god informasjon om hva dere tenker, og hvorfor dere tenker at nettopp deres prosjekt bør få støtte. 
 • Husk å levere søknaden. Det holder ikke bare å lagre og lukke. Det er først når dere klikker på send og får e-post om at søknaden er mottatt at dere har levert søknaden. 
 • Sjekk status på søknaden. Dere kan når som helst logge inn og se hvordan det går med søknaden(e) dere har levert. Dere vil motta e-post etterhvert som søknaden blir behandlet. Vi forsøker å behandle søknader i løpet av fire uker etter søknadsfrist, men avhengig av mengden søknader (og noen ganger røde dager) hender det at det tar noe lenger tid. Da sender vi i så fall en melding så fort vi ser at det blir tilfellet. 

For tips og veiledning til hvordan man kan skrive en god søknad, ta kontakt med organisasjonsrådgiver med ansvar for støtteordningen. Kontaktinformasjon finner dere nederst på hovedsiden til hver enkelt støtteordning.

Når du har fått innvilget søknaden din: 

 • Signer tilsagnsbrev. Tilsagnsbrev er en formell kontrakt mellom LNU som forvalter og dere som grupppe/organisasjon. Les nøye gjennom tilsagnsbrevet slik at dere vet hva dere underskriver på. Daglig leder må signere tilsagnsbrevet for å få utbetalt pengene gruppa/organisasjonen har fått i støtte. 
 • Skriv en melding om dere lurer på noe. Om dere har spørsmål underveis i prosjektet må dere bruke funksjonen «kommunikasjon» under deres prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at dere bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen dere har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.
 • Søk om å få omdisponere midlene. Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet skal gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen gjøres dette ved å søke om omdisponering (gå til Andre valg under søknaden).

Hvis dere ikke har fått innvilget søknaden deres, er det ikke noe problem å forbedre søknaden og forsøke igjen, eventuelt levere en klage på vedtaket så vil søknaden behandles på nytt. 

Rapportering

Når prosjektet er ferdig er det viktig at dere leverer rapport og regnskap til LNU så fort som mulig. Rapport og regnskap skal leveres innen fristen som er satt for hvert prosjekt, normalt to måneder etter prosjektslutt.

 • Lever rapport i søknadsportalen. Rapport leveres gjennom å fylle ut skjemaet i søknadsportalen. Kontaktperson for søknaden vil få opp dette ved å klikke på mine oppgaver. Skriv utfyllende om prosjektet og besvar spørsmålene i skjemaet godt. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere om dere har utført prosjektet slik som dere skrev i søknaden. Se på tilsagnsbrevet dere mottok for prosjektet og se om det er spesielle ting dere der ble bedt om å utdype i rapporten.
 • Send med revisjonsattest eller skyggeregnskap. Regnskapet fylles ut i rapportskjemaet og skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.
  Prosjekter som mottar mer enn 100 000 kroner skal levere særskilt revisjonsattest (etter ISA 805). Revisjonen skal foretas av en godkjent, registrert revisor, og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon med høy grad av sikkerhet.
  For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan søker velge om de skal levere en revisjonsattest eller om de skal levere et detaljert skyggeregnskap i LNUs mal. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet.
  Revisjonsattesten eller skyggeregnskap skal lastes opp som vedlegg med rapporten. 
 • Saksbehandler behandler rapporten. Saksbehandler vil gå gjennom rapport og regnskap, og gi beskjed når disse er ferdigbehandlet. Det er viktig å følge med på meldinger også i rapporteringsperioden, i tilfelle saksbehandler har spørsmål dere må svare på før rapport og regnskap kan godkjennes.
 • Avslutte søknaden. Dersom prosjektet har et overskudd vil ubrukte midler kreves betalt tilbake til LNU. Når rapport og regnskap er godkjent, og eventuelle ubrukte midler betalt tilbake er søknaden avsluttet. Dere kan nå søke om nye prosjekter om dere har flere gode ideer til aktiviteter for barn og unge.

Husk at dere er pliktig til å ta vare på rapport, regnskap og alle kvitteringer i to år etter at prosjektet er avsluttet. Hvert år blir flere prosjekter tilfeldig trukket ut til revisjon av LNU.

Topp