Til hovedinnhold
Støtte til frivilligheten i 2022

65350456

Evt. mulighet for noe undertekst også her..

En helt vanlig tittel for en underside (fetere og annen farge)

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Gjennom LNU Kultur deler vi ut rundt fire millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Støtteordningen har frist 1. februar og 15. mai hvert år. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

En helt vanlig tittel for en underside (fetere og annen farge)

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Gjennom LNU Kultur deler vi ut rundt fire millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Støtteordningen har frist 1. februar og 15. mai hvert år. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Test

test 2

test 3

Test2

Test3

Test1Test2Test3
250035004500
1600750395

Test multi

365 450

Er et relativt stort tall, dette er et eksempel på en blokk for å fremheve et relativt stort tall i teksten.

3 254

Er et relativt mye mindre tall, som det også kan være interessant å fremheve.

1 259

Kanskje sammen med et par andre relativt store eller små tall som også er relevant.

954

Det viktigste er egentlig at disse talle bryter med øvrig tekst og har en interessant undertekst.

Eksempel på fylkessortert oversikt med et stort fremhevet tall

16 365 450

Utdelt fra frifond i den aktuelle perioden for det aktuelle området valgt med knapper over.

Eksempel på fylkessortert oversikt med tre fremhevde tall

74%

Unge stemte ved forrige stortingsvalg.

32 564

Unge stemmeberettigede

3%

Blanke stemmer fra unge.

Frivillighetshistorie

Her kommer en passe lang ingress, dette fungerer som alle andre sider egentlig. Men stikktittelen ser mer ut som en merkelapp, og linker tilbake til hovedsiden for tema. Altså samme stil, men noen elementer som markerer at dette er «eget» innhold.

Medlemsundersøkelse

Her kommer en passe lang ingress, dette fungerer som alle andre sider egentlig. Men stikktittelen ser mer ut som en merkelapp, og linker tilbake til hovedsiden for tema. Altså samme stil, men noen elementer som markerer at dette er «eget» innhold.

Felleskap og demokrati

Her kommer en passe lang ingress, dette fungerer som alle andre sider egentlig. Men stikktittelen ser mer ut som en merkelapp, og linker tilbake til hovedsiden for tema. Altså samme stil, men noen elementer som markerer at dette er «eget» innhold.

Tall og statistikk

Her kommer en passe lang ingress, dette fungerer som alle andre sider egentlig. Men stikktittelen ser mer ut som en merkelapp, og linker tilbake til hovedsiden for tema. Altså samme stil, men noen elementer som markerer at dette er «eget» innhold.

Organisasjoner

Her kommer en passe lang ingress, dette fungerer som alle andre sider egentlig. Men stikktittelen ser mer ut som en merkelapp, og linker tilbake til hovedsiden for tema. Altså samme stil, men noen elementer som markerer at dette er «eget» innhold.

Kontaktpersoner

Anders Emil Kaldhol

Styremedlem (Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon)

Andreas Borud

Generalsekretær
915 97 704