Til hovedinnhold
Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Vil du bli Norges første ungdomsdelegat på bærekraftig utvikling?

Se også: LNU søker to ungdomsdelegater til FNs generalforsamling

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representanter inn i FN og sikre ungdomsmedvirkning i internasjonale prosesser. 

Nå søker vi for første gang en ungdomsdelegat med bærekraftig utvikling som fagfelt! Ungdomsdelegaten skal delta på ECOSOC Youth Forum 31. mars til 2. april og i Norges delegasjon til FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High-level Political Forum/HLPF) 6. til 17. juli. Begge møtene foregår i FNs hovedkvarter i New York. Søknadsfristen er 8. mars.

LNUs tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran på ECOSOCs ungdomsforum i 2019. Foto: Privat

Ungdomsdelegat med bærekraftig utvikling som fagfelt

Det er kun ti år til bærekraftsmålene skal være oppnådd, og 2020 er startskuddet på FNs «Decade of Action». Fokuset på 2030-agendaen skal flyttes fra ord til handling. Temaet for årets HLPF er «Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development». HLPF er FNs hovedarena for rapportering på bærekraftsmålene. Her rappoterer land frivillig på hvordan implementeringen av målene ligger an og får tilbakemeldinger og innspill fra andre land.

Under HLPF blir ungdomsdelegaten del av Norges offisielle delegasjon. ECOSOC Youth Forum samler ungdom, diplomater og politikere fra hele verden for å diskutere hvordan man kan oppnå bærekraftsmålene og hvilken viktig rolle ungdom spiller i dette. Anbefalingene fra forumet gis til HLPF. Under ECOSOC Youth Forum er man én av LNUs to representanter.

Som ungdomsdelegat på bærekraftig utvikling bør du ha kjennskap til 2030-agendaen og bærekraftsmålene, og ha tanker rundt hvordan målene kan implementeres. 

Hvem kan søke om å bli ungdomsdelegat?

For å søke må du være mellom 18 og 29 år, og helst under 26. 

Du må være medlem i én av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater med nasjonale verv i organisasjonene vil bli prioritert.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemsorganisasjoner og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge i aktuelle delegasjoner og opp mot norske myndigheter, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. I tillegg til å representere LNUs politikk velges ungdomsdelegatene på bakgrunn av egne politiske prioriteringer de ønsker å jobbe med. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Som ungdomsdelegat er man en offisiell norsk delegat og deltar i Norges delegasjon til FN-møter innen det tematiske området man er valgt på. Det varierer hvilke oppgaver man får, men det forventes at man er aktiv i delegasjonen. Dette kan være alt fra å delta i paneldiskusjoner, holde innlegg på vegne av Norge, delta i mindre paneldiskusjoner, være med på forhandlinger og arrangere ulike sidearrangementer.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med ansvarlig departement.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Kandidatene må enten bo i Osloområdet eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 8. mars 2020. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Thea Willoch Njaastad på thea@lnu.no.

Publisert